@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kuran-ı Kerim'de Nesh; tartışması nasıl başladı - 1
Kuran-ı Kerim'de nesh var mı yok mu konusu sürekli gündeme gelmiş var diyenlerle yok diyenler arasında süren polemik gelecekte de devam edeceğe benzer

Konu gündemimize nasıl geldi. Bu konuya nasıl başladık. Nasıl sonuçlanacak her şeyi bilen rabbimin bilgisi altındadır.

Onun ismi şerifini anarak konuyu sitemizde elimden geldiğince dilim döndüğünce bir dosya aduı altında, "Kur'an da nesh var mı ? yazı serisiyle devam ettirmeye çalışacağım inşaallah..

Var diyenin de yok diyenin de yazdıklarını bu bölümde kendi isimleriyle paylaşacağım. Belki bu konuya ilgi gösterenler olur da onlar içinde kaynak olur.

Nesh kelime anlamı ile " hükümsüz bırakmak, hükümden düşürmek, geçerliliğini yitirmek" demek miş.

Kuranı Kerim'de nesh konusuna e-postama düşen aşağıdaki yazı ile başladım.

"Sual: Nur süresinin, (Zina eden ancak zina edenle veya müşrikle evlenir) mealindeki 3. âyeti, (Yalnız Kur’an) diyen bir hocaya soruluyor. O da, (Zina eden, zina edenle veya müşrikle evlenmek zorundadır, bunlardan başkasıyla evlenemez) diyor. Müşrikle evlenen kâfir olmuyor mu?

CEVAP

Elbette, kâfir olur. Müşrik; kitapsız, dinsiz, ateist kâfir demektir. Böyle bir kâfirle evlenen Müslüman, kâfir olur. O âyet-i kerime nesh edilmiştir. Aşağıda delilleriyle açıklaması vardır. İki âyet-i kerime meali:

(İmanlı kadınların kâfirlerle evli kalmaları helâl değildir.) [Mümtehine 10]

(İman etmedikçe, müşrik [dinsiz, putperest kâfir] kadınlarla evlenmeyin! İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221]

Bu iki âyet müşrikle evlenmeyi yasaklıyor. Nur sûresinde ise, evlenilebileceği bildiriliyor. Âyetler birbirine zıt olmayacağına göre, âlimlerimiz, Nur sûresindeki âyetin nesh edildiğini bildiriyorlar. İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:

Nur sûresinin, (Zina eden ancak zina edenle evlenir) mealindeki 3. âyeti, Nisa sûresinin üçüncü âyeti ile nesh edilmiştir. (Redd-ül muhtar)

S. Ebediyye’de ise, (“Zina eden kadını, başka erkekler nikâh edemezler” mealindeki âyet-i kerime, Nisa sûresinin üçüncü âyetiyle nesh edilmiş ve hadis-i şerifle bildirilmiştir) deniyor.

Kurtubî tefsirinde de, (Bu âyet nesh edilmiştir ve dört mezhebin hükmü de böyledir) deniyor. (Cami’u li-Ahkâm)

İmam-ı Ahmed bin Ali bin Ebu Bekir Razi Cessâs, (Dört mezhepte de, zina eden, zina etmeyenle ve zina etmeyen, zina edenle evlenebilir) buyuruyor. (Ahkam-ül Kur’an)

Mezhepsizlerin çok değer verdiği Zuhaylî bile, bu âyetin nesh edildiğini bildirip, Peygamber efendimize, (Bir erkek, zina ettiği kadınla evlenebilir mi?) diye sorulunca, Resulullah'ın, (Haram bir şey, helâl olanı haram etmez. [Haram olan zina, helâl olan nikâhlanmayı haram kılmaz]) buyurduğunu yazmaktadır. (İ. Fıkhı Ans.)

S. Ebediyye’de, (Müslüman kızın kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince mürted olur. İki kâfir birbiriyle evlenmiş olur) deniyor. Yine S. Ebediyye’de namazı bozan şeylerin 21. maddesinde, (Bir kız, bir kâfirle evlenmeye karar verirse, hemen kâfir olur) deniyor. Demek ki, müşrikle yani kâfirle evlenmek küfür oluyor.

Zina eden kadınla evlenmek sahihtir. Kadın da kocası da başka biriyle zina etseler, nikâhları bozulmuş olmaz. Zina ettiği kadınla da evlenmek caizdir. Mesela bir adam birinin bahçesinden meyve çalar, sonra bahçe sahibine gider, özür dileyip çaldığı meyveyi satın alır. Çalması haram, satın alması helâldir. (Camiu li-Ahkami’l-Kur’an)

Nur sûresinin 26. âyetinde, (Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır) buyurulduğu gibi, (Zina eden bir erkek, ancak zina eden kadınla ilişki kurar) şeklinde açıklayanlara göre de, o âyet nesh edilmiştir.

Neshi kabul etmeyen bir mezhepsiz, (Kur’an’da nesh olmaz) dedi. Ona, Bekara sûresinin, (Biz, daha iyisini veya onun gibisini getirmeden bir âyeti nesh etmez veya unutturmayız) mealindeki 106. âyeti için ne dediğini sordum. (Nesh olmadığı hâlde, öyle söylenmiştir) dedi. Mr. Hamidullah da, Hazret-i Musa ile ilgili Kehf sûresindeki hadise için, (Din kitapları temsiller getirir. Bunların tarihi hadiseler olması zaruri değildir) diyor. Yani hâşâ Allah’ın uydurduğunu söylüyor. Mezhepsiz de, nesh ile ilgili âyetin [hâşâ] lüzumsuzluğundan bahsediyor. Şu iki hadis-i şerif böyle sapıkları bildiriyor:

(En kötü insan, dînî konularda kendi düşüncesiyle hüküm verir de, haramı helâl, helâli haram sayar.) [İ. Asakir]

(Dini aklıyla ölçen kadar zararlı kimse yoktur. Allah'ın helâl ettiğine haram, haram ettiğine de helâl der.) [Hatîb]

İşte bir âyetin mânâsı için hadis-i şeriflere ve muteber tefsirlere bakmadan kendi anladığına uyan, böyle büyük hatalara sebep olur. Zina edeni müşrikle, ateistle evlendirir, onu da, kendini de küfre sokar. Mektubat-ı Rabbânî’deki hadis-i şerifte, (Kur'an’ı kendi görüşüne göre tefsir eden kâfir olur) buyuruldu. (Deylemî)

Küfre girmemek için, âyetlerin mânâsını muteber kitaplardan öğrenmelidir.  "

Bu yazı üzerine gönderen ve İslami konularda kaynak olarak başvurduğum yazara şunu sordum.

"Selamunaleyküm sayın hocam.. Yazılarınızdan birinde şu cümle dikkatimi çekti.  "Bekara sûresinin (Ölüm gelince, ana baba ve yakınlara vasiyet farzdır) mealindeki 180. âyeti, [Buhari’deki] (Vârise vasiyet yoktur)hadis-i şerifi ile nesh edildi."

Hadisi Şerif ayeti nesh eder diyorsunuz. Yani benim anladığım kadarıyla kararname kanunu nesh eder gibi mi.. Saygılarımı sunar, Allaha emanet ederim." diye sorduğumda gelen cevabi yazıda

"Bu işin yetkili âlimleri öyle bildiriyor. Allahü teâlâ, (Bilmiyorsanız âlimlere sorun) buyuruyor. Ben de bilmediğim için bu işin yetkili âlimlerin kitaplarından aldım. O yetkiyi onlara Allahü teâlâ verdi.

Hâşâ peygamber efendimiz yalan mı söylüyor? Buhârî yalan mı söylüyor? Dinde akıl değil nakil esastır. "  yazılmıştı

Nesh konusu bir yana gelen cevapta nesh konusuna yanıt ararken "bu işin yetkili âlimlerin kitaplarından aldım. O yetkiyi onlara Allahü teâlâ verdi." yazılı olması da beni şaşırtmıştı. Allah-u Teala alimlere yetki veriyormuş. ( Nasıl yani ?)

Neyse konuyu dağıtmayalım ve bunun üzerine Kuran-ı Kerim'de şüphe olmayacağına, kulun Kuran'da bir emri okurken acaba bu emir başka bir ayette nesh edilmiş midir diye şüpheye düşmeyeceği , düşemeyeceği gibi bir inanca sahip olmaması gerektiğine inandığımdan ve tüm hükümleri ile Kur'an-ı Kerim'e şüpheyle bakmanın dinden çıkartacağına inandığımdan bunu söyleyenlerin imanlarını tazelemesi yönünde bir kısa yazı yazdım.

Ve ardından değerli köşesinden bir cevabi yazı yazarak bu konuda bir uyarı diyebileceğimiz sözlere muhatap olduk

yazının devamı vardır

Erol Kara - 09.02.2015
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda