@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kur'anda nesh var diyenlere reddiye...1 - Hiç bir şüphe bulamayacağınız kitap
Bazı cemaatler vardır. Kendinden olmayanları neredeyse dinsiz, imansız ilan eder. Bazı alimler vardır, fikirlerini kabul ettiremediklerini karşı cepheye yerleştirir. Sağcı ise solcu der, milliyetçi ise komünist der, halkçı ise faşist der ...

Dindar yönde kalem sallayanlar da karşısındaki mezhepsiz, kafir ilan eder...

Bu böyle sürüp gider.

Allah-u Tealanın gücünü, kudretini anlayamayanlarda asırlardan beri Kur'anda şifre arar, sihir arar, büyü arar, mezarlığa sokar, hile arar, şaşırma arar, arar da arar.

Tüm emekleri boşa çıkar..

Çünkü her türlü kusurdan münezzeh olan Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim de şüphe olacak bir ayetin bulunamayacağını bildirmiştir. Bu konuda "bir benzerini siz getirin" diye de olaya kesin bir çizgi çekmiştir.

Kur'anda "nesh var" diye iddia edenler belli başlı bir kaç ayet üzerinde durmakta bununla bir takım hükümlerin esnetildiği yada kesin hükme bağlandığını iddia eder.

Onların önümüze koyduğu ayetleri zamana yayarak ortaya koymaya Rabbim'in izniyle çalışacağım.

Allah-u Tealanın içinde "hiç bir şüphe bulamayacağınız kitap" olarak insana verdiği Kur'anda şüphe aramanın dahi imandan edeceğinden habersiz yıllarca yazar dururlar.

Biz bir yerden başlıyoruz.

Önce Kur'an'da şüphe olmayacağına ait ayetleri yazıyoruz.

* BAKARA / 2 Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.

* BAKARA / 23 Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).

*YUNUS / 94 - Sana indirdiklerimizde herhangi bir şüpheye düşersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma!

İSRA/88 Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir."

HAC/54 Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur'ân'ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir.

Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır.

SECDE/2-3 Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler.

O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.

Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!

HAKKA/41-43 O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

YUNUS/37 Bu Kur'ân, Allah'dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

YUNUS/38 "Onu o (peygamber) uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).

İBRAHİM/1 "Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.

FUSSİLET/42 "Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. "

ZUMER/1 "Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır."

Allah'ın koruması altındadır

 EN'AM/115  Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir. 

 HİCR/9  Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.

 VAKIA/78 Korunmuş bir kitaptadır.

FUSSİLET/42 Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.

Yukarıdaki ayeti kerimelerin meallerinden anlaşılacağı gibi Kur^'anı Kerim'de şüpheli hiç bir durum söz konusudur. Kur'anda nesh vardır diyenlere bu ayetleri işaret ettiğimizde bize dedikleri "bize kaynak göster".
Bundan daha iyi kaynak olabilir mi=

Ben bulamadım.

Bilhassa şu ayete dikkatinizi çekmek isterim.

EN'AM/115  Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir. 

Bu nedenle peygamberler dahi Kur'anın sözlerini hiç kimse değiştiremez. O halde hadisle ayet nasıl nesh olur diye sormak isteriz.

Derleyen : Erol Kara
25.02.2015
Mealler Diyanet İşleri Başkanlığı
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda