erolkara.net

Bütün itirazlara rağmen, bankaların kartlardan ücret alma uygulamaları devam ediyor.

Bu uygulamalara gelen şikayetlerin ardı arkası da kesilmiyor. Bu uygulamanın haksız olduğunu belirten Erol Kara, vatandaşın hakkını aramasını istiyor:

“Bankaların kart için aldıkları ücrete dayanak gösterdiği karar yoruma açıktır. Kart sahipleri bu haksız ödemeleri yapmamalı, gerekire banka değiştirilmelidir.

Bankaların alma konusunda ısrarcı olduğu kart bedeli ile ilgili, Zile Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 08/02/2007 tarih ve 2007/5 sayılı kararını değerlendiren Tüketici Hakları Merkezi Genel Başkanı Ömer Keser ‘kanun ve yönetmeliklere alenen aykırılığı tespit edilen kart bedeli, ayrıca Anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine de aykırı bulunmuştur.’ diyor.

Merkez Bankası’nın basın duyurusundaki, ‘Kredi işlemlerinde sağlanacak faiz dışındaki diğer menfaatler ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami sınırları bankalarca serbestçe belirlenecektir’ ibaresinde de vadesiz değil, kredi alınan hesaplardan söz edilmektedir.

Bakanlar Kurulunun 7.Mart.2002 tarih ve 24688 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler hakkında Karar’ başlıklı ve 2002/3707 sayılı bir kararına göre, Bankalar mudilerinden ve Kredi Kartı sahiplerinden aşağıdaki konularda bir ücret talep edemezler.

1. Yıllık İşlem Masrafı, 2. Kredi Kartından para çekme ücreti, 3. Kredi kartı yıllık ücreti veya üyelik aidatı ve benzerleri.

Ama uygulamaya bakarsanız bunların hepsi bankalar tarafından Müşteri aleyhine tahakkuk ettirilmekte ve alınmaktadır”

TÜKODER Genel Başkanı Av. Ali Er’in belirttiği şu gerçekler de çarpıcıdır: “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gayet açık bir ifade ile ‘konusu kredi işlemi olamayan bankacılık hizmetlerinde tahsil edilen, hesap işletim ücreti, havale ücreti, ekstre ücreti, kira bedeli yatırma masrafı ve benzeri ücret ve komisyonların söz konusu Bankamız tebliğinin 4. üncü maddesi kapsamına dahil edilmesi mümkün değildir’ demektedir.

Hiçbir yasal metinde tüketiciden kart ücreti, yıllık işlem masrafı, limit aşım ücreti, nakit çekme ücreti, hesaba para yatırma ücreti gibi ücretlerin alınacağına ilişkin açık hüküm yoktur.
Bugün Ortalama yıllık kart ücretleri 25-30 YTL arasındadır. Kart sayısı ise 32 milyon 500 bin civarındadır. Bankaların yıllık kâr ücretinden haksız kazançları 975 trilyon TL’ir. Yine bankaların bir hesaptan kestikleri yıllık işlem bedeli 50-70 YTL arasındadır.

Tüketiciden yasa dışı aldıkları 5 katrilyon TL’ye yakındır.”

Serbest Kürsü
Behçet Fakihoğlu
11 Nisan 2007 Çarşamba

EROL KARA
Daha yeni Daha eski