@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Deponuzu Kulak Ardı EtmeyinZamanımızda ürünlerin çeşitliliği ve satış merkezlerinin çokluğundan doğan özenli depolama ihtiyacı işletmeler için bir depo kavramını oluşturmuştur. Depo; pazarlama , planlama ,satınalma , personel , üretim gibi departmanların yanında yer alan işletmenin önemli bir yeridir.

Depo , bir işletmenin üretim aşamasında ilk göreve başlayan ve satış aşamasına kadar önemini koruyan bir bölümdür.Hammadde imalat aşamasına kadar işletme bünyesinde korunmak zorundadır.Aynı şekilde mamül de satış aşamasına kadar korunmalıdır.Kısaca deponun ilk işlevi hammadde ve mamülün korunmasıdır.

Deponun ikinci işlevi ise diğer departmanların ihtiyacına göre mal akışının sağlanmasıdır.

Deponun özdesi muhasebedir.Para kasada nedenli muhafaza edilirse , paranın mala dönüşümüde depodadır.Yani depo mal ve emtianın toplu halde bulunduğu büyük bir kasadır.

NASIL BİR DEPO
Depo müstakil bir yer olmalıdır.İmalat ve satış yerlerinden ayrı ama yakın olmalıdır.Genişlik ve yüksekllik bakımından mal sevkiyatına engel olmayacak biçimde elverişli bir yapıya sahip olması gerekir.Hatta modern depolar yükleme ve boşaltma işleminin depo içinde yapılması imkan sağlayacak ölçüde geniş olmaktadır.Isı ve nem gibi hava koşullarının yalıtılması , depolanacakemtianın fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tespit edilir.

Depo giriş ve çıkışların kolay kontrol edebilecek şekilde olması , dahili ve harici haberleşmeyi sağlayacak telefon vefaks ihtiyacı , kayıtların muntazam tutulmasını sağlayacak bilgisayar sistemi , raflar vs. gibi özelliklerle dolu olmalıdır.

NASIL BİR DEPOCU
         Depoya alınacak sorumluda aranacak özellikler 4 ana grupta toplanır:
         1 . Herşeyden önce güven ve itimat sahibi olunmalıdır.
         2 . Tahsili
         3 . Zeki ve düzenli olmalı.Taviz vermeden çalışabilecek , pratik ve akıllı olmalı.
         4 . İşi bilen , üretim malına aşina olmalıdır.

DEPOCU NASIL ÇALIŞMALI
Depocunun verimli çalışması için depocuya rahat bir çalışma ortamının verilmesi gerekir.Huzurlu bir ortamda çalıştığını bilen ve iyi ücret alan depocu daima verimli çalışır.Titiz bir depocu kayıtlarına sahip çıkmalıdır.

Satınalmacı , mal girişini daha önceden depocuya bildirdiğinden depocu kimden , neyi , ne kadar , nasıl alması gerektiğini bilir.

İrsaliye kontrolü çok önemlidir.İrsaliye üzerinde tarih , kimden geldiği kontrol edilir.Mal depoya alındığında malın irsaliyeye uygunluğu kontrol edilir.

Daha sonra gelen mal ham , yarı mamül malların yanına konur.Depocu malları kullanıma uygun bir şekilde dizer.Önce gidecek olan çıkışa yakın , sonra gidecek mal daha gerilere dizilmelidir.Gelen malın üzerine küçük bir bilgi etiketi takılır.

Gerekli yerlere mal girdi bilgisi aktarılır ve tüm kayıtlarda titizlikle yapılır.

Deponun işlevi yalnızca bunlar değildir.Tekstil , konfeksiyon ve yan sanayi depolarında çalışan depocunun şirketin diğer bölümlerine ve üretim mekanizmalarına pek çok faydası olabilir.

Konfeksiyon&Teknik Temmuz 1996 TARİHİNDE YAYINLANDI

EROL KARA
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda