@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kudüsü ziyaret ibadet midir?

Üç semavî dinin mukaddes şehri olarak bilinen Kudüs'ün, İslam'daki yeri nedir? 
Kudüs'ü ziyaret ibadet midir?
"Benim Kabetullah’ı ziyaret etmem nasıl bir ibadet ise Kudüsü’de ziyaret etmem bir ibadettir
Diyanet İşleri Başkanlığı 2014 Hac Değerlendirme Toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bu toplantıda hac ibadetinin bütün dünya Müslümanlarını ilgilendiren ibadet olması yönünü vurguladı. Hac ibadeti hakkında Görmez değerlendirmelerinin yanısıra Kudüs ve Mescid- Aksa konusuna da değinen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez şe açıklamalarda bulundu:

"Evet tarih değişmiştir, zorluklarımız ve sıkıntılarımız vardır ancak bizin tarihimizde bu ibadet yapılırken Kudüs bilhassa umre ibadetinin bir parçası kabul edilmiştir. Biz bunu terk ettik ve Kudüs’ü başka bir ülkeye adeta teslim ettik. Kudüs onların değil, Kudüs Müslümanlarındır. Kudüs bütün peygamberlerin makamıdır. Kudüs bütün peygamberlerce kutsal kabul edilmiştir. Kudüs Resulüekrem aleyhi selamın Mescid-i Aksa’sıdır. Bir yakın mescidimiz var birde uzak mescidimiz var. İkisi de bizim Mescitlerimizdir. Biz bunları birbirinden ayıramayız. Bizim ecdadımız tarih boyunca Kabetullah’ı ziyarete gittiğinde mutlaka Kudüs’e uğrardı. Biz bıraktık, ihmal ettik ve onu başka bir ülkeye adeta teslim ettik. Bu doğru değil, bu bir ibadettir. Benim Kabetullah’ı ziyaret etmem nasıl bir ibadet ise Kudüsü’de ziyaret etmem bir ibadettir” diye konuştu.
Üç semavî dinin mukaddes şehri olarak bilinen Kudüs, tarih boyunca hep siyasî ve askerî bir hedef görülmüş, pek çok badireler atlatmıştır. Şehirde, bugün de hedeflerin kesişme noktasını teşkil eden mukaddes Mescid-i Aksâ ilk olarak tahminen M.Ö. 965-926 yılları arasında Hazret-i Süleyman -aleyhisselâm- tarafından inşa ettirilmiştir. Bu ihtişamlı mabed daha sonraları Âsurîler ve Romalılar tarafından tahrip edilmiştir.
Kudüs, Müslümanlar için pek çok açıdan mânevî değere sahiptir. Hicretten on altı ay sonraya kadar Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksâ, aynı zamanda İslâm’ın üç mukaddes mekânının da üçüncüsüdür.

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- burada «mîrac»a çıkarken, bütün peygamberlere de namaz kıldırdı. Bu hususla ilgili olarak Kur’ân-ı Kerim’de şöyle beyan buyurulur:
Kulunu (Muhammed -aleyhisselâm-’ı), gece vakti, âyetlerimizden bazılarını göstermek için Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O, her şeyi işitir ve görür.” (İsrâ, 1)
Hadîs-i şerifte buyurulur:

Ziyaret için (ibadet kastıyla) sadece üç mescide seyahat edilebilir. Bunlar: Mescid-i Haram, Mescid-i Rasûlullah ve Mescid-i Aksâ’dır.” (Buhârî, 1/ 398, hadis no:1132)

Efendimiz’in ashâbına mûcize olarak verdiği müjdeler çok kısa sürede gerçekleşmiş, Kudüs irtihâl-i nebîden henüz dört sene geçmiş iken, Hazret-i Ömer devrinde fethedilmiştir.
“Suriye seferinde, fetihten sonra Şam’a gelen Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- Kudüs’e de uğrayıp Mescid-i Aksâ’yı ziyaret etti. Telbiye ile gece vakti Mescid’e girdi; namaz kıldı. Sabah namazı vakti girince, cemaatle namaz kıldırdı. Daha sonra Kudüs halkı ile beraber, yüzyıllardan beri kendi hâline terk edilen Mescid-i Aksâ’da biriken ve etrafını kirleten çöpleri, pislikleri temizledi. Orada Yahudilere de, Mescid’e emniyetle girme hakkını tanıdı. Kudüs’teki kiliselere dokunulmaması için emir verip, Hıristiyanlarla sulh anlaşması yaptı.”*
Altıncı Emevî Halîfesi Velid (666-715), daha önceleri defalarca tamir edilen Mescid-i Aksâ’yı, bugünkü hâline benzeyen şekliyle yeniden yaptırdı.

Haçlılar ve Kudüs
Müslümanların elinde huzurlu dört asır geçirdikten sonra Kudüs 1009’da, Haçlılar’ın işgaline uğradı. İşgalci Haçlılar, kadınlar ve çocuklara varıncaya kadar halkı kılıçtan geçirdiler. O zamanki vesikalarda, «cesetlerin dağlar gibi yığıldığı; atların dizlerine kadar kan deryasında yürüdükleri» zikredilir. Haçlı çapulcular Mescid’i de yağmalayıp kiliseye çevirdiler.

Müslüman Yönetimlerde Kudüs
Sultan Selahaddîn-i Eyyûbî 1184’te şehri geri alarak, Mescid’e hüviyetini tekrar kazandırdı. Kudüs’ün 1517’de Osmanlı idaresine geçmesiyle de, bu güzel mabedin şanına lâyık bir şekilde bakım ve tamiratına devam edildi.
Mabedin kıble tarafında, Peygamber Efendimiz’in mîraca çıkarken bastıkları ve mübarek ayak izlerinin kaldığı kayanın üzerine inşa edilmiş yine muhteşem bir sanat eseri olan «Kubbetü’s-Sahra: Hazret-i Ömer Camii» bulunmaktadır. Bu sekizgen mabedin cephelerindeki göz alıcı mermer ve çini kaplamaları Kanunî Sultan Süleyman Han; kubbesinin dış yüzeyinin nadide bir mücevher misali parlayan yaldızını da, Sultan II. Mahmud Han yaptırmıştır.

Kara Günlerin Başlaması
Birinci Dünya Harbi’nde Filistin’i müdafaa eden 25 bin kişilik Osmanlı kuvveti, kanal mevkiinde, 150 bin kişilik İngiliz kuvvetini iki defa püskürtmesine rağmen, düşmanın devamlı takviye alması sebebiyle, daha fazla dayanamadı. İngilizler 1917’de Kudüs’e girdiler. Filistinlilerin «büyük felâket» diye tavsif ettikleri kara günlerin kapısı böylece açılmış oldu.
Osmanlı birlikleri çekilirken, İngilizler şehre hâkim oluncaya kadar emniyetin sağlanması için bir manga asker bırakırlar. Tarihçi İlhan Bardakçı, takriben 50 sene sonra Kudüs’ü ziyaret ederken, bu mangadan kalan bir askerle karşılaşır. Onbaşı Hasan, Mescid-i Aksâ’nın merdivenlerinde hâlâ nöbete devam etmektedir. Hâkim olduğu coğrafyayı vatan belleyen, bu vefakâr Anadolu çocuğunun şahsında âbideleşen Osmanlı, Filistin’i de asırlarca sulh ve sükûn ile idare etmiştir.

Nitekim, Filistin Müftüsü başlarına gelenlerle alâkalı olarak şunları söylüyor: “Hayret ederim; Sultan Abdülhamid, yalnız başına, Yahudi denen bu güçlerle nasıl savaşmış, otuz üç sene nasıl dayanmış? Ne kuvvetli îmanı varmış.

Herzl, hâtıratında; “Dokuz sene sultanın peşinde koştum, etrafında dolaştım, ancak beş kere görüşebildim. Saray erkânını elde ettim, hepsiyle ahbap oldum. Buna rağmen bir şey elde edemedim. Bu adam beni dertli etti.” diyor.

Fakat geçen yıllar ile Kudüs’ü mahzun eden hâdiseler yaşandı. Mescid-i Aksâ, bugün İslâm âleminin izzet ve haysiyetinin sembolü hâline gelmiştir. Yapılan zulümler, akan kan, Mescid-i Aksâ’yı yıkma yolundaki faaliyetler dünyanın umurunda bile değil.

Kudüs'ü ziyaret haccın şartları arasında mı?
Kudüs'ü ziyaret haccın şartları arasında değil. Ancak Hazreti Muhammed'in Miraç'a yükseldiği Mescid-i Aksa Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip. Burası İslam'ı kabul eden sahabelerin ilk kıblesi. Birçok Müslüman burayı ziyaret etmek istiyor. Ancak Filistin ile İsrail arasında devam eden savaş çıkmazı bunun askıda kalmasına yol açtı. Bölgede güvenliğin düşük olmasından dolayı İsrail'e Müslümanlar gitmedi. Hem de İsrail hükümeti vize konusunda ince eleyip sık dokuduğundan başvuru sayısı düşük kaldı.

Kaynak: Yüzakı dergisi - Vahdet.info
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda