@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner
Abdal Hasan TürbesiAbdal Hasan Türbesi (Taşköprü) Kastamonu Taşköprü' ilçesinin güneyinde Abdal hasan Köyü’nde bulunan bu türbede gömülü olan Abdal Hasan’ın kim olduğu bilinmemektedir.


Eski tapu kayıtlarında bu köyün ismi Totaş olarak geçmekte, buradaki dergahın şeyhlerinden birinin Muhammed Veledi Veli Dede, diğerinin de Muzaffer bin Seydi olduğu yazılıdır. Ayrıca bu tapu kayıtlarında Sultan Beyazıt döneminde burada bir zaviye yapıldığı da belirtilmiştir.

Ancak bu padişahın Yıldırım Beyazıt mı yoksa Sultan II.Beyazıt mı olduğuna açıklık getirilmemiştir. Türbe moloz taştan yapılmış duvar örgüsüne yer yer tuğla hatıllar yerleştirilmiştir. Türbe 5.00x5.00 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri çatı ile örtülüdür.

Basit bir girişi olan türbe kapısının solunda bir onarım kitabesi bulunmaktadır: “Feth-i bab et gir içeru Kıl namazı et tazarru Rabbine eyle niyazı”
Etiket

Reklam

Reklam

Bilmeniz Gerekebilir