@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcra takibi yapanlara tavsiyelerBu işte çok yeni olanlara icra ve iflas kanunu yönetmeliğini de okumalarını öneririm.İcra dairelerinde tutulan defterleri ve yapılan işleri açıklayan, uygulamaya yönelik hükümler olduğundan çok faydalı olacaktır


İcra müdürlüklerince borçlunun Türkiye genelinde mevcut son adresleri, araç veya taşınmaz mal varlıkları sorgulanarak tespit edilebilmektedir. Bunun için talep açmanız yeterlidir. Borçlunun adresini bilmiyorsanız : "Borçlunun mevcut adreslerinin tespiti için UYAP'tan sorgulama yapılmasını talep ederim" diye talep açmanız yeterlidir.

Ayrıca, "Borçlu adına trafikte kayıtlı araçlar mevcut olup olmadığının UYAP'tan sorgulanmasını ve tespit edilenlerin kayden haczi ile; yine borçlu adına taşınmazların da hacze esas olmak üzere UYAP'tan sorgulanarak tespitini talep ederim" şeklinde talepte bulunduğunuzda sorgulama yapılacaktır. İcra müdürlüklerinin kullandığı programlara bunun için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Belki yoğun olabilirler ve sorgulama için dosyanızı bekletebilirler, ancak reddedemezler. Olmaz da, arada bazıları reddettikleri takdirde İcra Hakimliği'ne şikayet ile görevin yaptırılacağı gibi, ayrıca idari soruşturma ve yaptırım için Adalet Komisyonuna veya Bakanlığa, suç olması nedeniyle de C.Savcılığına şikayet olanağı vardır.

Sorgulamalar sonucu tespit edilen adreslere tebligat yapılabileceği ve hacze gidilebileceği gibi, taşınır ve taşınmazların da haczini kolaylıkla gerçekleştirmiş olacağız.

Yapılacak işlemin masrafı evvelden hesaplanıp bozuk para küsuratı ayarlanarak götürülmeli, olur da bozuğunuz yoksa hemen bi çay/baro pulu alıp para bozdurulmalı ve böylece para üstünü isteyim mi istemeyim tereddüdünden hem de para üstü alınamadığında duyulan vicdan azabından kurtulmalıdır.

Adliye personeli ile ilişkiler; özellikle icra dairelerinde çokça karşılaşılan bir sorun, kimi avukatların işlerini kolayca, beklemeksizin yaptırabildiği ama kimilerinin de günlerce imza beklediğine şahit oldum.

Kimilerinin bir icra dairesinde Avukat değil de sanki orada çalışan personel için görevlendirilmiş yardımcı eleman gibi davrandığı, öte yandan kimilerinin de adliye çalışanlarını sanki kendi katipleriymişçesine aşağıladığına tanık oldum.

Onların çalışma koşullarının ağır ve iş yüklerinin de fazla olduğunu da göz önünde bulundurarak ama görevlerini, sorumluluklarını ve yetki sınırlarını da hatırlatarak, iyi, sıcak ama mutlaka mesafeli bir duruş sergileyerek,iş yaptırmak üzerinden değil, her iki taraf için de görev sorumluluğu yönünden hareketle bazı işlerimizi kolaylaştırabileceğimizi bilmek gerekir

Adliye personeli ile ilişkiler; özellikle icra dairelerinde çokça karşılaşılan bir sorun, kimi avukatların işlerini kolayca, beklemeksizin yaptırabildiği ama kimilerinin de günlerce imza beklediğine şahit oldum.

Kimilerinin bir icra dairesinde Avukat değil de sanki orada çalışan personel için görevlendirilmiş yardımcı eleman gibi davrandığı, öte yandan kimilerinin de adliye çalışanlarını sanki kendi katipleriymişçesine aşağıladığına tanık oldum.

Onların çalışma koşullarının ağır ve iş yüklerinin de fazla olduğunu da göz önünde bulundurarak ama görevlerini, sorumluluklarını ve yetki sınırlarını da hatırlatarak, iyi, sıcak ama mutlaka mesafeli bir duruş sergileyerek,iş yaptırmak üzerinden değil, her iki taraf için de görev sorumluluğu yönünden hareketle bazı işlerimizi kolaylaştırabileceğimizi bilmek gerekir

Hacze çıkılacağı zaman mümkün oldukça dosya kapak hesabını yaptırarak çıkmanızı öneririm. Bu, hem takip konusu miktardan fazla olacağından haczedeceğiniz mal miktarı için önem taşır;

Geçerli bir icra takibinden sonra, borçlu, hacizden önce veya hacizde yada hacizden sonra ödeme taahhüdünde bulunabilir. Ödeme taahhüdü, ya yasada yer alan(İİK m.111) ve alacaklının kabulünü gerektirmeyen şekilde olur; ya da yasa'dakinden farklı şekilde ise, alacaklının kabulünü gerektirir. Her ikisinde de icra müdürü, ya da icra müdürü adına görev yapan icra memurunun katılımı ve onayı gerekir. Borcun fer'ileri ile dökümünü ve toplamını; bilahare borçlunun bunu ne şekilde ödeyeceği ödeme tarihleri ile birlikte ve hiçbir koşula bağlanmadan ödeneceği taahhüdü var ise, bu taahhüdü yerine getirmemekte haklı bir nedeni olmayan borçlu taahhüdü ihlal suçunu işlemiş olur ve cezalandırılır.

@erolkaranet - 29.06.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.