@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Trafik Kazası Sonucu Tazminat Talepli Dilekçe Nasıl Hazırlanır

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği Nasıl Hazırlanır?

Trafik kazası maddi ve manevi dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne hitaben yazılmalıdır.

Trafik kazası maddi manevi tazminat davalarında yetkili mahkeme;
Trafik kazasının meydana geldiği bölgede,
Araç sahibinin ikamet adresinde,
Kusurlu sürücünün ilkamet adresinde,
Davacının ikamet adresinde
Yer alan mahkemeler olabilecektir.

Trafik kazası maddi tazminat dilekçe örneği hazırlanırken, yanlış bir beyanda bulunulmamasına dikkat edilmelidir.
Bu konu dışında, dilekçede yer alması gereken bilgiler

Davalı ve davacının kimlik bilgileri, adresleri,
Davanın konusu,
Açıklamalar,
Deliller,
Hukuki nedenler,
Sonuç
Dava dilekçesi kişinin kendisi tarafından yazılabileceği gibi, dilekçenin avukat yardımıyla yazılması da mümkündür.

Trafik Kazaları Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Zamanaşımı Süresi
Trafik kazaları maddi manevi tazminat zamanaşımı, fiilin işlendiği tarih itibariyle başlayacaktır. Trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davalarında iki farklı tazminat davası zamanaşımı süresinden bahsetmek mümkündür. Bunlar şöyle açıklanır;

Tazminat davasının esas zamanaşımı süresi;
Zarara uğrayan kişi, fiili, fiil işlendikten hemen sonra öğrenmişse, süre 2 yıldır. Aksi takdirde süre 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Tazminat davasının ceza davası zamanaşımı süresi;
Trafik kazalarında taksirle insan yaralama ya da insan öldürme suçlarından dolayı dava açılmışsa, aynı zamanda açılacak olan tazminat davaları için, ceza davası zamanaşımı süresi uygulanacaktır.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?
Davaları söz konusu fiile maruz kalmış kişinin kendisi açabilecektir. Aynı zamanda kişinin yakınları da dava açma hakkına sahiptir. Kazaya uğrayan kişi, kazanın sebep olduğu ruhsal problemler nedeniyle manevi tazminat, bir uzvunu kaybetmiş olması ya da çalışma hayatında yaşayacağı işgücü problemleri nedeniyle maddi tazminat davası açabilir.

Bunun dışında kişinin yakınlarının destekten yoksun kalma davası açabilme hakları vardır. Destekten yoksun kalma davasını kişinin alt soyu, anne ve babası, eşi karine olarak açabilecekken, üçüncü kişiler destekten yoksun kalma durumunu kanıtlamalıdır.

Trafik Kazalarında Yaralanma ve Ölüm Durumlarında Açılabilecek Tazminat Davaları
Kişiler ve yakınları her zaman her davayı açamayacaklardır. Bu duruma göre;

Kaza geçiren kişinin hayatını kaybetmesi durumunda yakınları;
Maddi tazminat,
Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat
Davaları açabilirler.

Kaza geçiren kişinin yaralanması ya da bir uzvunu kaybetmesi durumunda yakınları;
Maddi tazminat davası açamazlar, bu davayı ancak kişinin kendisi açar.
Manevi tazminat davaları açabilirler. Tazminat miktarları belirlenirken, olayın meydana geliş şekli, tarafların kusur oranları gibi koşullar incelenecektir.

Dilekçe örneği için tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.