@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Müflise ait malları iflas dairesine teslim etmeyenin cezalandırılması talepli dilekçe örneği

......................

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
................. .......


YAKINAN              :.......

VEKİLİ               :.......

SANIK                :.......


SUÇ                  : MÜFLİSE AİT MALLARI İFLAS İDARESİNE VERMEMEKAÇIKLAMALAR         :

1-Borçlu müflis ............... aleyhine müvekkilimize olan borcundan, .......nün ....... E. Sayılı dosyası ile icra takibi yapılmıştır. Takip kesinleşmiş olup halen sürmektedir.

2-Yasa gereği (İİK. Madde 219 ) yapmış olduğumuz ilan ile müflise ait malları her ne gerekçe ile olursa olsun elinde bulunduranların 1 aylık süre içerisinde iflas dairesine başvurarak bildirimde bulunmaları istenmiş idi.

3-Sanık, elinde müflise ait video ve müzik setini iflas dairesine halen teslim etmemiştir.

4-İİK. madde 219/4 ve 336 uyarınca suç işleyen sanığın  cezalandırılmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : İİK. Madde 219/4, 336

KANITLAR             : İflas Dosyası

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


                                        YAKINAN VEKİLİ
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.