@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Taşköprüde Tarihsel Tepeler Tüneller
TARİHÎ KALELER ,TÜMÜLÜSLER, TEPELER, TÜNELLERLE HER YERİ TARİH KOKAN İLÇE


TARİHÎ TÜMÜLÜSLER VE TEPELER

Kızılcaörhen Köyü’nde, eski mezarlık ve türbe tepeleri.

Urgancı Köyü’nde, Yukarı Urgancı Mahallesi’nin batısında, Zelâtin Tepeleri.

Kastamonu-Taşköprü yolu kenarında, Kırk Tepeler, Hasan Kaya Tepeleri, Kızıltepe, Kuştepe ve Karicco Tepesi.

Örhenli Köyü’nde, Üçtepe.

Çevik Köyü’nde, iki sivri tepe , iki tınar tepe.

Tepedelik Köyü’nün orta Mahallesi’nde, Demir Tepeler, Manigünez Tepeleri, İki Tepeler, Alaycı Tepeleri.

Kızılkise Köyü’nde, Purçak Tepesi.

Eskioğlu Köyü’nde, Horasan Tepesi.

Abdal Hasan Yaylası.

Yukarışehirören Köyü’nün Hatmalar Mahallesi’nin batısında, Dokuz Tepeler.

Çördük Köyü’nde, Dökme Tepeler.

Emerce Köyü’nün doğusunda, Kürüzlük Tepesi.

Sirke Hanı yanında, Kara Şeyh Tepeleri.

KALELER

Kızlar Kalesi:

Taşköprü’nün doğusunda tabii bir tepenin üzerindedir. Etrafındaki sur ve burçlar moloz taşı, tuğla ve harçla yapılmıştır. Üzerinde boyu; 100 m, eni; 40 m bir düzlük vardır. Romalılar zamanında yapıldığı sanılmaktadır.

Mazhar Oluğu Kalesi:
Mazhar Oluğu Köyü ile Alisaray köyleri arasında tabiî bir tepenin üzerine yapılmıştır. Tepesinde 3x25 m bir düzlük vardır. Moloz taştan yapılan bu kale kendiliğinden yıkılmış vaziyettedir. Güneyinde yerin altına doğru bir yol olduğu söylenmekte ise de; yol bu gün kapanmış durumdadır.

Kaya Tünelleri (Taşköprü)

Kastamonu Taşköprü ilçesinde, Donalar Köyü’nde Kalekapısı denilen mevkideki kayaların üzerinde at nalı şeklinde bir tünel bulunmaktadır. Bu tünel 2.20 m. genişliğinde, 2.00 m. yüksekliğindedir. Girişten sonra kaya içerisine doğru uzanmaktadır. Üzeri tonozlu olan bu tünele çıkan merdivenler zamanla aşınmıştır.

İkinci tünel
Bu tünelin doğusundaki diğer tünelin içerisi toprak ile dolduğundan bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Üçüncü tünel
Kale Kapısı denilen kayanın karşısındaki kayalıklarda bulunan üçüncü tünel bulunmaktadır.

Kılıç Kaya Tüneli
Ayrıca Kornapa Köyü’nün kuzeyindeki kayalara da yine at nalı şeklinde girişi olan 2 m. eninde 3 m. yüksekliğinde Kılıç Kaya Tüneli vardır. Ağız tarafı at nalı şeklindedir. Bu tünel kayaların içerisine doğru kıvrımlar yaparak uzanmaktadır. Tünel, 45 derecelik meyille kıvrımlar yaparak yerin altına doğru gitmektedir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda