@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Taşköprü ŞivesiKastamonu ve çevresi uzun müddet eski şivesi ile konuşup anlaşmaya devam etmiş, son senelerde ise şehir merkezlerinde kulağa kaba gibi gelen kelime deyimlerde fonetik yönden düzeltmeler yapılmıştır.

Burada bir hikayeyi aktarmakla konuşma tarzını anlamış oluruz.

Gahraman Pedişah ve Goca Guş;

Bi varımış bi yoğumuş vaktign zamanında bi padişah varımış, bi gün bi devrüş buna seket istemiye geliya.

Bu da yüz tene lira veriya.

Devrüş gidiya,

bu pedişahın bi veziri varımış, yamanımış, padişah vezirine deyaki :

Acaba yalan dünyada vamıyki?

Söyle vezir deya;

Padişahım size bir şey söyleceyin emme beni cellat ederseniz deya;

Siz padişahım yüz lira vedük deye övüğmen memlekedde gızlar pedişahı varıdı, bi torba altunu birden veriyadu.

………………………………. Vs.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda