@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Kastamonulular Bunlarla Büyüdü
Kastamonu yöresinden ninni örnekleri

Alma atdım yuvalandı
Vadı beşiğe dayandı
Beşikde yavrum uyandı
Nenni yavrum saña nenni

******

A bebeğim üyüseñe
Üyüseñde böyüseñe
Sen de galan yörüseñe
Nenni yavrum nenni nenni

******

A bülbülüm yuvañ mı yıkıldı
Yavrularıñ suya mı döküldü
Ögsüzlüğüñ bize mi dokundu
Nenni yavrum nenni nenni

******

A bülbülüm uçar mısıñ
Deñiz derya geçer misiñ
Benim gibi naçar mısıñ
Nenni yavrum nenni nenni


Bâçıya gurdum salıncak
Eline de vidim oyuncak
Şindi anası gelecek
Nenni yavrum nenni nenni

******

Bâçalarda salgum üzüm
Daneleri dizin dizin
Uyusaña iki ġözüm
Nenni yavrum saña nenni

******

Bi elinde tava gulpu
Bi elinde altun topu
Benim yavrum dünya gulpu
Nenni yavrum sana nenni

******

Gece uzun zabah olmaz
Gözlerine uyku gelmez
Yavrum güccüg haldan bilmez
Nenni yavrum nenni nenni


Nenni diye beledüğüm
Seni hakdan diledüğüm
Al bağırdak daladuğum
Nenni yavrum nenni nenni

******

Nenni ederin üyüdürün
Üyüdü de böyüdürün
Ben yavrumu yörüdürün
Nenni yavrum nenni nenni

******

Nenni ederin dertlü dertlü
Üyü yavrum datlu datlu
Benim yavrum bek gıymetlü
Nenni yavrum nenni nenni

******

Nenni ederin gıcır gıcır
Seni üğrürken golum acır
Hayın bubañ bize mi acır
Nenni yavrum nenni nenni

******

Nenni iderin kaka kaka
Üyü guzum baka baka
Mevâm boynuña altun daka
Nenni yavrum nenni nenni

******

Nenni iderin beşiğiñe
Alem gelsin eşiğiñe
Ulu devletler başına
Nenni yavrum nenni nenni

******

Oş geliyor oş geliyor
Sesin baña bi hoş geliyor
Ala gözleriñden yavrum yaş geliyor
Nenni yavrum nenni nenni

******

Söğüt gibi dal yayası
Gavak gibi uzuyası
Gazanılmış mal yiyesi
Nenni yavrum nenni nenni

******

Yük dibinde salgum üzüm
Daneleri dizin dizin
Üyü yavrum benim guzum
Nenni yavrum nenni nenni

******

Yük dibinde yerin itdim
Gadifeden tılar dikdim
Yavrum sesiñinen zabah itdim
Nenni yavrum nenni nenni

******

Derleme @erolkaranet - 23.03.1997 - Güncelleme : 04.07.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm