@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam


Kastamonulular Bunlarla BüyüdüKastamonu yöresinden ninni örnekleri


Alma atdım yuvalandı
Vadı beşiğe dayandı
Beşikde yavrum uyandı
Nenni yavrum saña nenni

A bebeğim üyüseñe
Üyüseñde böyüseñe
Sen de galan yörüseñe
Nenni yavrum nenni nenni

A bülbülüm yuvañ mı yıkıldı
Yavrularıñ suya mı döküldü
Ögsüzlüğüñ bize mi dokundu
Nenni yavrum nenni nenni

A bülbülüm uçar mısıñ
Deñiz derya geçer misiñ
Benim gibi naçar mısıñ
Nenni yavrum nenni nenni


Bâçıya gurdum salıncak
Eline de vidim oyuncak
Şindi anası gelecek
Nenni yavrum nenni nenni

Bâçalarda salgum üzüm
Daneleri dizin dizin
Uyusaña iki ġözüm
Nenni yavrum saña nenni

Bi elinde tava gulpu
Bi elinde altun topu
Benim yavrum dünya gulpu
Nenni yavrum sana nenni

Gece uzun zabah olmaz
Gözlerine uyku gelmez
Yavrum güccüg haldan bilmez
Nenni yavrum nenni nenni


Nenni diye beledüğüm
Seni hakdan diledüğüm
Al bağırdak daladuğum
Nenni yavrum nenni nenni

Nenni ederin üyüdürün
Üyüdü de böyüdürün
Ben yavrumu yörüdürün
Nenni yavrum nenni nenni

Nenni ederin dertlü dertlü
Üyü yavrum datlu datlu
Benim yavrum bek gıymetlü
Nenni yavrum nenni nenni

Nenni ederin gıcır gıcır
Seni üğrürken golum acır
Hayın bubañ bize mi acır
Nenni yavrum nenni nenni

Nenni iderin kaka kaka
Üyü guzum baka baka
Mevâm boynuña altun daka
Nenni yavrum nenni nenni

Nenni iderin beşiğiñe
Alem gelsin eşiğiñe
Ulu devletler başına
Nenni yavrum nenni nenni

Oş geliyor oş geliyor
Sesin baña bi hoş geliyor
Ala gözleriñden yavrum yaş geliyor
Nenni yavrum nenni nenni

Söğüt gibi dal yayası
Gavak gibi uzuyası
Gazanılmış mal yiyesi
Nenni yavrum nenni nenni

Yük dibinde salgum üzüm
Daneleri dizin dizin
Üyü yavrum benim guzum
Nenni yavrum nenni nenni

Yük dibinde yerin itdim
Gadifeden tılar dikdim
Yavrum sesiñinen zabah itdim
Nenni yavrum nenni nenni

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam