@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Taşköprü ve Yöresi Türkü SözleriSEPETÇİOĞLU

Taşköprü'nün en meşhur ezgisi SEPETÇİOĞLU 'DUR

Sepetçioğlu bir ananın kuzusu
Hiç gitmiyor yüreğimden efem de sızusu vay vay
Böyleymiş alnımızın yazısu
Yasıl dağlar yasıl aslan efem de geliyor haydah,
Gidelim kışla önüne aşağı
Salıvermiş ince belden efem kuşağı vay vay
Yaman olur Kastamonu Uşşağı
Yol verin efem dumanlı dağlar oy…
Yaslan Sepetcioğlu dağlara yaslan
Analar doğurmaz senin gibi aslan
Yaslan Sepetcioğlu dağlara yaslan
Laleli çimenli dağlara yaslan
Analar dogurmaz senin gibi aslan
Eğil dağlar eğil efemde geliyor haydah
Seslen Sepetcioğlu efece seslen
Laleli çimenli dağlara yaslan
Analar doğurmaz senin gibi aslan
Yasıl dağlar yasıl Osman Efem de geliyor vay vay
Silindi mi meşrebenin kalayı
Bozuldu mu yiğitlerin alayı
Yaslan Sepetcioğlu dağlara yaslan
Analar doğurmaz senin gibi aslan
Boynunda bıkağı geliyor Osman
Elinde kelepçe geliyor aslan
Zincire vurulmuş geliyor aslan
Eğil Dağlar eğil Osman Efem de geliyor haydah

TİRİDİNE BANDIM

Manda yuva yapmış söğüt dalına- Aman aman
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü, amanin yandım.

Amanin amanin amanin yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para verdim aldım

Sabahleyin erken çifte giderken - Aman aman
Öküzüm torbadan düştü gördün mü, amanin yandım

Amanin amanin amanin yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para verdim aldım

Sabah ezanını okurken - Aman aman
Müezzin minareden uçtu gördün mü, amanin yandım

Amanin amanin amanin yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para verdim aldım

Irmak Kenarından Gelür Geçersin

Kastamonu - Taşköprü - Zehra Şenel - Süleyman Şenel

Irmak Kenarından Gelür Geçersin
Sağuru Sağuru Tütün İçersin
Ne Beni Alırsın Ne De Geçersin

Yandım Anam Yandım Yandan Bakana
Canım Kurban Olsun Cigaramı Yakana

Irmak Kenarından Geldin De Geçtim
Boyunu Boyuma Ölçdüm De Geçdim
Güzel Seni Güzel Diye Seçtim De Geçtim

Yandım Aman Yandım Kınalı Dağlar
İk'eli Koynunda Bir Gelin Ağlar

Irmak Kenarında Testin Mi Vardı
Beni Öldürmeye Kastın Mı Vardı
Yar Benden Habersiz Dostun Mu Vardı

Yandım Allah Yandım Yandırma Beni
Yalan Söyleyip De Kandırma Beni

KASTAMONU VALİLİĞİ İl Kültür Müdürlüğü

Çanakkale İçinde - Kastamonu-

İhsan Ozanoğlu-Muzaffer Sarısözen

Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı,
Ana Ben Gidiyom Düşmana Karsı.
Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale İçinde Bir Uzun Selvi,
Kimimiz Nişanlı Kimimiz Evli.
Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale Üstünü Duman Bürüdü,
On Üçüncü Fırka Yürüdü.
Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale İçinde Bir Dolu Testi,
Analar Babalar Mektubu Kesti.
Of Gençliğim Eyvah.

Çifte Çıkar Martinimin Dumanı

Kastamonu/İnebolu-
Sarı Recep-Muzaffer Sarısözen

Çifte Çıkar Martinimin Dumanı Ey
Yoktur Da Zalımların Dini İmanı
Şimdi Gelir Mahpusların Fermanı Ey

Gül Gülistanlık Olsun Şu İnebolu
Beni De Vuran Zalim Amucamun Oğlu

Sisli Kaya Derler Bir Kara Taşdır Ey
Beni De Vuranlar Da Dört Arkadaştır
Siyah Yamçım Bana Da Yoldaştır Ey

Gül Gülistanlık Olsun Şu İnebolu
Beni De Vuran Zalim Amucamun Oğlu

Ilgaz'a Gittik Tazu'ya

Kastamonu - İhsan Ozanoğlu-

Ilgaz'a Gittik Tazu'ya
Anı Da Saldı Yazuya
Bakdın Mı Gara Yazuya

A Dağlarda Kalan Oğlum
Çam Dibinde Buvan Oğlum

Altuna Yayduğu Pürler
Üstüne Şalını Bürler
Çamlar Acı Acı Gürler

A Dağlarda Kalan Oğlum
Çam Dibinde Buvan Oğlum

Beyler Bahçesinde Kandiller

Beyler bahçasında kandiller yanar
Kandilin şevkına şahinler konar
Herkes sevdiğine böyle mi yanar
Ağla gözüm ağla ayrılık günü
Söyle dilim söyle muhabbet sonu
Beyler bahçasından attım ben bir taş
Ne anam var ne babam var ne gardaş
Kesgin bıçak hem argadaş hem yoldaş
Ağla gözüm ağla ayrılık günü
Söyle dilim söyle muhabbet sonu

Bu gün ayın ondördü yanar

Bu gün ayın ondördü
Gız saçını kim ördü
Ördüyse yâr ördü
Ay karanlık kim gördü
Bu gün ayın onudur
Yüküm buğday unudur
Evliye meyil verme
Eve gider unudur
Giden ay dutulur mu
Bala duz katılır mı
Şu gecenin uzununa
Yalnız yatılır mı

GIZ SAÇLARIN İKİ GAT


Gız saçların iki gat (yar yar yar aman)
Bir gatını bana sat (ninna ninna ninna vay)
Gız seni alır gaçarım (yar yar yar aman)
Bir gece de bizde yat (ninna ninna ninna vay)

Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı

Gız saçın sallanıyor (yar yar yar aman)
Ardınca bağlanıyor (ninna ninna ninna vay)
Şu gelen kimin yari (yar yar yar aman)
Keyfimce sallanıyor (ninna ninna ninna vay)

Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı

Gız saçını öreyim (yar yar yar aman)
Seni nerde göreyim (ninna ninna ninna vay)
Başlığın parasıynan (yar yar yar aman)
Yedi tarla süreyim (ninna ninna ninna vay)

IRMAK KENARINDAN GELÜR GEÇERSİN

Irmak kenarından gelür geçersin
Sağuru sağuru tütün içersin
Ne beni alırsın ne de geçersin

Yandım anam yandım yandan bakana
Ganım gurban olsun cigaramı yakana

Irmak kenarından geldim de geçdim
Boyunu boyuma ölçtüm de geçdim
Güzel seni güzel diye seçdim de geçdim

Yandım anam yandım kınalı dağlar
İkeli koynunda bir gelin ağlar

Irmak kenarında testin mi vardı
Beni öldürmeye kastin mi vardı
Yar benden habersiz dostun mu vardı

Yandım Allah yandım yandırma beni
Yalan söyleypte kandırma beni

SABAH OLUR GÜNEŞ DOĞAR BACADAN

Sabah olur güneş doğar bacadan
Öğlen olur çocuk gelir hocadan
İlahi çocuk sensin beni gocadan

Anam beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar daş doldurur goynuma

Sabah olur çaruğunu giyemez
Öğlen olur yemeğini yiyemez
Akşam olur gel gezelim diyemez

Anam beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar daş doldurur goynuma

Ben giderken ekinleri göğüdü
Açıldı mı yaylaların söğüdü
Emmimgilde delikanlı yok muydu

Anam beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar daş doldurur goynuma

DERE KENARINDA YILDIZ IŞILAR

Dere kenarında yıldız ışılar
Yüreğime düştü acı gurşunlar
Hiç halimden bilmiyo zalım gomşular

Yandım canım yandım yandım çileli dağlar
İkeli böğründe bir gelin ağlar

Dere kenarında pahla böğrümce
Hamamdan geliyo gelin görümce
Dünyalar hep benim oldu yari görünce

Yandım canım yandım yandım çileli dağlar
İkeli böğründe bir gelin ağlar

ŞU BOYVAD’ID YOLUNCE DE

Şu Boyvad’ın yolunce de
Suyu saldım pirince
Bir incecik ter dökdüm de
Yar yanına varınca

Bahçelerde tomurcag da
Ne yumuşaksın yumuşak
Beni deli ediyor da
Ag entereli uşag

Gaya gunduzu musun da
Şafak yıldızı mısın
Eğil bir yol öpeyim de
Padişah gızı mısın

Gidene bak gidene de
Boyu benzer fidene
Mevlam sabırlar versin de
Gizli sevda çekene

MUALLİM

Muallim olacaksıñ muallim
Sararıp solacaksıñ a yârim
Ben müfdüye danışdım muallim
Sen benim alacaksıñ a yârim

Gel muallim ellere ellere
Basduramam yellere muallim
On beşimde yâr sevdim muallim
Sevdirmedim ellere ellere

Gel muallim yanıma yanıma
Ganım gaynar ganıña ganıña
Muallim hasdayımış muallim
Çorbası tasdayımış a yârim
Açdım bakdım yorganı muallim
Azıcuk hasdayımış a yârim

Gel muallim ellere ellere
Basduramam yellere muallim
Pençirenin altına muallim
Boya çalayım boya a yârim

Yoldan geçen yârime muallim
Sarılsam doya doya a yârim
Gel muallim ellere ellere
Basduramam yellere muallim

YÜCE DAĞ BAŞINDA BİR BÖLÜK GAR İDİM

Yüce dağ başında yavrum bir bölük gar idim
Yağdı yağmur esdi rüzgâr ılgıt ılgıt eridim
Yâriñ en sevgülüsü de benidim
Şimdi de uzaklardan bakan benmoldum
Anadan yosman garabiberim gel gel
Yüce dağ başına yavrum, yağmaz mı dolu
Peşimden de ayrılana ġüzel olmaz mı dölü
Anadan yosman garabiberim gel gel

ÇAY AŞAĞI

Çay aşağı çaysıra
Yârim gitmiş mısıra
Goyun olsam yayılsam
Yârimiñ ardısıra nin nari nin nari

Çayda çamaşur yeri
Açılsın oyun yeri
Oynamadan gideniñ
Gırılsın yanı beli nin nari nin nari

Çay aşağı çatmayı
Çağrıñ gelsin Fatma’yı
Fatma nerden oğrenmiş
Çifte ġöbek atmayı nin nari nin nari

Çay aşağı yarışdım
Dargunudum barışdım
Ben böyle gezmelere
Atlanmadan alışdım nin nari nin nari

DEVELÜ

Çek develü develeri engüne aman
Şindi de ırâbet gözelinen zengine aman
Develü develü sordum aslıñ nerelü
Eloğlunuñ sevgüsü beş gardaşdan ileri

Develü develerin sulansın aman
Çeşmeleriñ suyu bulansın aman
Develü develü sordum aslıñ nerelü

Eloğlunuñ sevgüsü beş gardaşdan ileri
Çek develü develeri otlasın aman
Seniñ anañ benim bubam hortlasın aman
Develü develü sordum aslıñ nerelü

Eloğlunuñ sevgüsü beş gardaşdan ileri
Çek develü develeri urganıynan aman
Üşüdükce çek başıña yorgan aman
Develü develü sordum aslın nerelü
Eloğlunuñ sevgüsü beş gardaşdan ileri

Çek develü develeri yokuşa aman
Kör memeler birbirine tokuşa aman
Develü develü sordum aslıñ nerelü
Eloğlunuñ sevgüsü beş gardaşdan ileri

GIR ÇEŞMEDEN SULAR İÇDİM

Gır çeşmeden sular içtim ganmadım
Dokuz dirhem gurşun yedim ölmedim
Şu dünyada bir murada ermedim

Aman Allah al başımdan sevdayı
Geç yaşımda zından ettin dünyayı

Şu gayayu delük delük delmelü
Galbimizde neler varsa bilmelü
Nazlı yari nerelerde görmelü

Aman Allah al başımdan sevdayı
Geç yaşımda zından ettin dünyayı

TABAKDA BALI GÖRDÜM

Tabakda balı gördüm
Üryamda yari gördüm
Keşke sevmez olaydım
Benzini sarı gördüm

Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı

Tabak balsız olur mu
Gül dikensiz olur mu
Doğru söylen gomşular
O yar bensiz olur mu

Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı

YÜCE DAĞ BAŞINDA YANIYOR IŞIK

Yüce dağ başında yanıyor ışık
Işığıñ başında dönüyor aşım
Çok içmedim emme başım dolaşuk

Gız oğlan gel gel, gel yanıma
Dola beyaz golları dola boynuma

Yüce dağ başında gar tozak tozak
Varamıyon anam yollarım uzak

Al beni beni sar beni beni
Gece zalım goy beni beni

Yüce dağ başında gar bulamadım
Gendüme göre yâr bulamadım

Al beni beni sar beni beni
Nice mâlum yâr bulamadım

GIZ SAÇLARIN SALLANIYOR

Gız saçın sallanıyor
Ardınca bağlanıyor (yanıyom)
Şu gelen kimin yâri
Keyfince sallanıyor (ölüyom)
İndim derede durdum (yanıyom)
Yedi gövercin vurdum (ölüyom)
Gövercini ararken (yanıyom)
Ben bir yosmaya vuruldum (yanıyom)
İndim dere beklerim
Vay benim emeklerim (yanıyom)
Ağaçlar galem olsa (yanıyom)
Yazılmaz benim derdim (ölüyom)

HACI BEY

Ayvalunuñ yazular
Avlanıyor tazuları
Goyun gibi meleşiyor
Hacı Beyiñ guzuları
Uyan Hacı Beyim uyan
Zabah oldu ayan beyan
Ayvaludan indürdüler
Tomofile bindürdüler
Gırksekiz gurşun diyince
Hacı Beyi öldürdüler
Uyan Hacı Beyim uyan
Zabah oldu ayan beyan

KIZ KINASI - DÜĞÜN TÜRKÜLERİ

Hani bu kızın kınası
Elinde mumlar yanası
Daha çok murat göresi
Akız kınan Kutlu olsun
Düğün mübarek olsun
Devlet konsun başına
Şeker katılsın aşına
Darısu kızlar başına

A kız………………………………..

Kız seni hibe sattılar
Türlü metalar ettiler
Babanın gönlünü ettiler

A kız………………………………...

Tahtı revan doğusuna
Gider yolun doğrusuna
Düştün evin iyisine

A kız ………………………………..

******************************* KAYNAK KİŞİLER ********************************
Adı soyadı: Satiye Aksu.
Doğum yeri ve tarihi: Beyköyü-İkipınar M. (1945).
Mesleği: Ev hanımı.
Tahsili: İlkokul mezunu.
Derleyen: Ahmet Bekdemir.

Adı soyadı: Zehra Şenel.
Doğum yeri ve tarihi: Abdalhasan Köyü (1932).
Mesleği: Ev hanımı.
Tahsili: Okuma-yazma az biliyor.
Derleyen: Süleyman Şenel.

Adı soyadı: Hüseyin Sancaktar.
Doğum yeri ve tarihi: Gökçeağaç-Sirke Köyü (1898).
Mesleği: Mahalli sanatcı.
Derleyen: Süleyman Şenel.

Adı soyadı: Emine Bekdemir.
Doğum yeri ve tarihi: Beyköyü, (1937).
Mesleği: Ev hanımı.
Tahsili: Okuma-yazması yok.
Derleyen: Ahmet Bekdemir.

Adı soyadı: Mükerem Topçu.
Doğum yeri ve tarihi: Beyköyü, (1925).
Mesleği: Ev hanımı.
Tahsili: Okuma-yazması yok.
Derleyen: Ahmet Bekdemir.


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda