@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Taşköprüyü size anlatalım mı
Taşköprü'ye gitmemiş olsanız da sayfalarımızı dolaştığınızda bu güzel ilçeyi daha fazla merak edeceğinizi düşünüyoruz

Anadolu dendiğinde, aklımıza yüzyıllar boyu değişik uygarlıkların yaşandığı ve o uygarlıkların kültür zenginlikleri ve tabiat güzelliği gelir. yaşadığımız her yede tarihin bir simgesi karşılar bizi işte, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi de değişik uygarlıkların izleriyle dolu. Taşköprü adını, Kızılırmak nehrinin büyük kolu Gökırmak üzerinde kurulu tarihi Taşköprü'den alır. bugün hala kullanılan köprü M.S. 1200 yılında Yağmur Bey'in oğlu Ali Bey tarafından yaptırılmıştır.

Taşköprü asırlarca değişik uygarlıkları yaşamıştır. Taşköprü'nün Zımbıllı Tepesi (Pompeipolis) denilen yörede bulunan kalıntılarda, bazı tarihi belgelerden Plootik devirlere kadar uzanan büyük bir höyük ortaya çıkarılmıştır. Pompeipolis, miladi yıllarda Romalılar tarafından kurulmuştur.

Çeşitli devirlerde inşa edilen yapılar değişik aşamalardan geçmiştir. Hıristiyanlığın kabulu ile Doğu Roma devrinde de Hıristiyanlığın etkili olduğu elde edilen kalıntılardan açıkça görülmektedir.

Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan kalıntıların bir kısmı halen Kastamonu müzesinde korunmaktadır.

Yörede kendir ve pancar üretiminin yanı sıra Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının %19'u karşılanmaktadır. Taşköprülüler dünyanın en iyi sarımsağını üretmekle övünmekle hiç de haksız değiller. Ayrıca SEKA sigara kağıdı fabrikasının ham maddesinde kullanılan kendirin ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Gökırmak vadisi üzerine kurulan şirin Taşköprü İlçesinde ki kırk çam bölgesi ormanları tam bir tabiat harikasıdır.               

Nefis ve leziz yemeklerinin yanında onu meşhur eden kuyu kebabı tadına doyum olmayan bir lezzet bahşeder. Taşköprü insanı bozulmamış kültürü sıcak yüreği, konuk severliği, Uluslararası Kültür ve Sarımsak festivaliyle artık dünyaya mal olmuştur. Bu güzellikleri her yıl düzenlenen festivalleriyle dünyayla paylaşmaktadır

İlçeye adını veren Taşköprü,Gökırmak üzerinde ve ilçe girişinde bulunmaktadır.68,58 m uzunluğunda ve yedi gözlü tarihi köprünün bu gün altı gözü açık olup bir gözü köprünün giriş tarafındaki yolun altında kalmıştır. M.S. 1366 yılında Yağmur Beyin oğlu Ali Bey tarafından Kastamonu Emîri Adil Beyin oğlu Celâlettin Bayezıt (Kötürüm Bayezıt) adına yaptırılmıştır.

İLÇENİN GENEL TANITIMI

Taşköprü Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu İline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 1752 km2’ dir. İlçe merkezinin nüfusu 16.836, köy nüfusu 27.567 kişi olup toplam 44.403 nüfusa sahiptir.
İlçeye adını veren taş köprü, Gökırmak üzerinde ve ilçe girişinde bulunmaktadır. 68,5 mt. uzunluğunda ve yedi gözlü tarihi köprünün bu gün altı gözü açık olup, 1366 yılında Yağmur Bey’in oğlu Ali Bey tarafından Kastamonu Emiri Adil Bey’in oğlu Celalettin Bayezıt (Kötürüm Bayezıt) adına yaptırılmıştır.

TARİHİ AÇIDAN TAŞKÖPRÜ

Taşköprü, insanlık tarihi boyunca değişik uygarlıkların kurulup yok olduğu bir yöre olmuştur. Sırasıyla, Gasgallar, Etiler, Dorlar, Paflagonyalılar, Kimerler, Lidyalılar, İranlılar, Kapadokyalılar, Helenler, Pontuslar, Bitinyalılar, Romalılar (Bizanslılar), Danişmendliler, Çobanoğulları ve Osmanlılar bu yörede hüküm sürmüşlerdir.

Romalılar Paflagonyayı zaptettikten sonra komutan Pompe’nin ismine izafeten burasına Pompeiopolis demişler ve Paflagonya eyaletinin merkezi yapmışlardır. Taşköprü Romalılar zamanında (M.S.1,2,3)’ üncü yüzyıllarda çok haşmetli bir şehirdi. Zımbıllı Tepesi Akrapol olarak kullanılıyordu. Eyalet valisinin sarayı, mabet ve ileri gelenlerin evleri burada idi.
Taşköprü, 1211 yılında Selçuklu Emiri Hüsamettin Çoban tarafından fethedilmiş, Osmanlılar zamanında kadılık olarak idare edilmiş, 1868 yılında yılında İlçe olmuştur.

Tarihi hakkında detaylı bilgi 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda