@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Taşköprü'de Külliyeler
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ'DE KÜLLİYELER

Kastamonu- Taşköprü’de Muzaffereddin Yavlak Arslan tarafından yaptırılan cami, medrese, hamam ve çeşmeden meydana gelen külliye bulunmaktadır.
Selçukluların XII. yüzyıl sonlarında Kastamonu’da tesis ettikleri bir Türkmen beyliği olan Çobanoğullarının başında bulunan hükümdarlar, Selçuklu sultanlarının destek ve himayelerinde XIII. yüzyıl boyunca siyasi ve askerî faaliyetler yürütmüşler; yaptıkları yatırımlarla Kastamonu ve havalisinin sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan kalkınmasına öncülük etmişlerdir. 
Beyliğe adını veren Selçuklu komutanı Hüsameddin Çoban Bey ve torunu Muzaffereddin Yavlak Arslan zamanlarında Kastamonu güvenli bir sığınak olarak kabul edildiği için pek çok ilim adamı, şair ve edip bu şehre gelip yerleşmiş ve bu hükümdarların himayesi altında yaşamıştır. 
Medrese
Yavlak Arslan devrinde Kastamonu’da cami, medrese, dârüşşifa, hamam, kervansaray, zaviye vb. eserler inşa edilmiş; Kastamonu’nun nüfusunun artması ve şehirleşmesi bakımlarından büyük mesafeler kaydedilmiştir. Bu hükümdarın Taşköprü’de kendi adına yaptırdığı cami ve medrese bu bakımdan dikkat çekicidir. 
Ancak bu medrese Kılıçarslan'ın isyanı ve Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın ölümü sonrasında yıkılmış, Candaroğlu beyi I. Süleyman Bey dönemine tamir ettirilmiştir. Medresenin yanına yaptırılan çeşme ise 1927 yılında çıkan yangında tahrip olmuş ve günümüze kadar ulaşamamıştır.
Medresenin yakınına iki adet hamam inşa ettirilmiş, bu hamamlardan biri 2008 yılında restore edilmiştir.

Tekke cami
İbni Battuta yol üzerinde konakladığı Taşköprü'deki zaviyenin işlevini ve beldenin güzelliğini tarihe kayıt düşmüştür. Taşköprü Muzaffereddin Yavlak Arslan Külliyesi seyahatname de Fahreddin Zaviyesi olarak geçiyor. Bu medresede bir çok değerli alim çalışmış ve Osmanlı'nın alim ailelerinden biri olan Taşköprülüzadelerin isim babası bu medresede görev yapan Halil Efendi. Halil Efendi'nin kabri Küre'de ve bu beldede olmasının ibret verici hikâyesi var. Fatih Sultan Mehmed'in Sahn-ı Seman medresesi davetini kabul etmez. Sultan bu duruma kızar, medrese hocalık unvanını alır, Muzaffereddin Medresesi’nde ders veremez. Küre halkı sahip çıkar "Çocuklarımızı okut, biz maişetini karşılayalım" derler. Dünyayı dize getiren bir Sultan'nın Halil Efendi 'ye sözü geçmez. Bu tarihi kayıtta birçok ders var. En önemlisi âlimin vakarı.


Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu "Kastamonu-Taşköprü 'de Çobanoğlu Muzaffereddin Yavlak Arslan Medresesi Ve Camii" başlığıyla hazırladığı makalede dönemi ve eserleri özetlemiş. Kastamonu’nun gönüllü kültür elçisi Fazıl Çifçi’nin kitapları geçmişin izini sürmek isteyenler için kılavuz. 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda