@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Uzun Havaların Kuzeydeki Son Durağı

Köklü bir müzik kültürü olan Kastamonu uzun havaların kuzeydeki son durağıdır.
Derlenen ezgiler üzerinde yapılan araştırma, yörede köklü bir müzik geleneği yaşandığını göstermektedir.
İnsanî, Âşık Kemâli, Âşık Meydânı, Feyzi Berkıya, Kırnaoğlu, Âşık Hasan, Ozanoğlu, Yorgansız Hakkı gibi âşıkların yetişmiş olması da âşıklık geleneğinin sürdüğünü göstermektedir. Sazın, koşma, divan, satranç, kalenderi, semai, müstezat, destan gibi nazım türlerine eşlik etmesi şiire ayrı bir hava kazandırmaktadır.

Sözlü halk ezgilerinin konulan çeşitlidir. Bunlar arasında yiğitlemeler, koçaklamalar, gemici havaları, elpük koşması, yelpük koşma, topal koşma, zil havası, aşağı imaret, çırdak, yarım çırdak, dokumacı türküleri, düğün havaları, güzellemeler, esnaf türküleri, Çanakkale türküsü, kınalı keklik, kına havaları, meydan havaları vb sayılabilir.

Bu türküler. Kerem, Kandilli Kerem, Kalenderi, Garip, Bozlak, Tatyan Kerem, Misket, Yahyalı Kerem ayaklarında çalınıp söylenmiştir. Halk oyunları, zeybek ve kaşık oyunları türündedir.

Davulla oynananlar da vardır. Karayılan bunların en bilinenidir. İnebolu dolayları gemici türküsünün özel bir oyunu da vardır. Tekneleri sahile çekme gösterisi olarak nitelendirilen bu oyunda küreğin suya değişi, suda devinimi ve kürek sesleri ritim ve ezgiyle verilir. Geleneksel el sanatlarından dokumacılık ve bakırcılık da türkü tere yansımıştır. Halı dokuma türküsünde tezgâh; demirci-bakırcı-kalaycı türküsünde ise çekiç sesleri ritmi oluşturur.

Kastamonu'da uzun havaların çoğu ritmik ezgiye bağlanır. Sepetçioğlu ve Yıldız bunlardandır.

Yörede en yaygın usuller 2 zamanlıdan başlar. 4-5 zamanlı ezgiler ve 9 zamanlı ezgilerin değişik tipleri görülür.

3 + 2 + 2 + 2 = 9 + 3 + 2 + 2 = 9, 2 + 2 + 3 + 2 = 9, 2 + 2 + 2 +3= 9

düzenleri yörede yaygındır.

İlde iki resmi derleme yapılmıştır. 1928'de İstanbul Belediye Konservatuvarı adına yapılan ilk derlemeyi Yusuf Ziya, Ekrem Besim, Muhittin Sadak ve Ferruh Arsunar gerçekleştirmiştir. 1948'de Ankara Devlet Konservatuvan'nca yapılan ikinci derlemede Muzaffer Sarısözen, Halil Bedii Yönetken ve teknisyen Rıza Yetişen yer almıştır.  

Kastamonu Yöresinin Ünlü Türküleri: 
 • İndim Dereye Beklerim, 
 • Evlerinin Önü Meşedir, 
 • Evlerinin Önü Tozluk, 
 • Evlerinin önü Nane, 
 • Kahvenin Önünde Beyler Bahçesi, 
 • Sepetçioğlu, 
 • Üç Kız İdik, 
 • Toprak Köprü, 
 • Şu Dere Aşmak İster, 
 • Turna, 
 • Çıkabilsem Şu Yokuşun Başına, 
 • Köprünün Altı Diken, 
 • Geyik, 
 • Sabahın Seher Vakti, 
 • Yüksek Minare, 
 • Çayır Çıktı, 
 • Çırdak, 
 • Konaklar Yaptırdım, 
 • Ilgaz'ın Altı, 
 • Yeni Kapı, 
 • Mehmedim, 
 • Kara Koyun, 
 • Ayşe, 
 • Ocak
 • Başında Mana, 
 • Yel Eser, 
 • Hürmüz Gelin, 
 • Ördek İsen 
 • Göle Gel, 
 • Köroğlu, 
 • Aşağı İmaret, 
 • Topal Koşma, 
 • Elpük Yelpük Koşması, 
 • Yaş Nane, 
 • Varın Bakın, 
 • Bismillahi Başlayalım, 
 • Sisli Kaya,
 •  Çanakkale İçinde Vurdular Beni, 
 • Ziller 
 • Kismen Kızı, 
 • Tiridine, 
 • Gıydevanın Kızları, 
 • Demirciler, 
 • Üç Güzel Oturmuş, 
 • Beyler Bahçesi, 
 • Kınalı Keklik, 
 • Kara Koyun Yayılır, 
 • Gökçeoğlu yöreden derlenmiş türkülere, 
 • Yıldız, 
 • Bülbül, 
 • Dağlar da uzun havalara örnektir.

Halk Müziği Araçtan: Tezeneli sazlardan meydan sazı. bağlama, cura yaygındır. Son zamanlarda tambura yanında "bulgari" denilen saz da çalınmaya başlamıştır. Türkiye Radyoları'nda divan sazını ilk çalan Kastamonulu sanatçı Âşık Mümin Meydani’dir. Yurttan Sesler Korosu'nun ilk bağlama sanatçısı İnebolulu Sarı Recep de yine bu yöredendir. Yaygın yaylı sazlar, kemane, kemence ve tırnak kemanesidir. Tırnak kemanesi Türk sanat müziğinde kullanılır. Üflemeli sazların başında zurna gelir. Dilli büyük kavallar, çoban düdükleri de yaygındır. Davul, tef, zil ve kaşık gibi vurmalı sazlar çalınır.

Alıntıdır - 07.06.2021 /
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda