@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Taşköprü'de Dil ve Edebiyat - TekerlemelerSAYIŞMACALAR * TEKERLEMELER


Baş barmak
Bâdi barmak,
Orta direk,
Gız anası
Ocâ yanası.

Çıkdım örük dalına,
Bakdım seher yoluna,
Yoldan deve geliye,
Birisine bindim.
Aplama gitdim.
Aplam pilav bişümüş,
İçine sıçan düşümüş.
Sıçan on beş yaşında,
Ben onu yimen.

Çıkrık gurdum çardağa,
Yim vireyim ördeğe,
Ördek yimini yimeden,
Ciyak viyak dimeden

Ooo iyne batdı,
Canımı yakdı,
Tombul guş,
Arabayı goş,
Arabanın tekeri,
Isdanbul’un şekeri,
Hop hop altun top,
Bundan başga oyun yok.

Al kedi, bul kedi,
Çıl çıkart beni.


Elim elim elbela,
Yerden çıkan kör bela,
Kör belanıñ yazusu,
Yazu beni gorkutdu,
Gulacımı sarkıtdı,
Elma vidim almadı,
Sakız vidim çiynadı,
Elebek, kelebek,
Sil süpür şunu çek.

Kaynak kişiler:

Adı soyadı: Münire Bekdemir. Adı soyadı: Mükerem Topçu.
Doğum y. ve tarihi: Masatlar Köyü, (1936). Doğum y. ve tarihi: Beyköyü,(1925).
Mesleği: Ev hanımı. Mesleği: Ev hanımı.
Tahsili: Okuma-yazması yok. Tahsili: Okuma-yazması yok.
Derleyen: Ahmet Bekdemir. Derleyen: Ahmet Bekdemir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda