@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Taşköprünün Coğrafi durumuKastamonu merkezine 42 km uzaklıkta bulunan Taşköprü, kuzeyde Çatalzeytin ve Türkeli, güneyde Tosya, doğuda Hanönü ve Boyabat ilçeleri, batıda Kastamonu ile çevrilidir.

Kuzeyde Yaralıgöz Ormanları’ndan, güneyde Ilgaz Dağı eteklerine kadar 80 km, doğudan batıya doğru, Boyabat ve Sakız Köyü’nden Kastamonu Gölveren Köprüsü’ne kadar 70 km genişlik ve uzunluktadır.

Yüzeyi, 1,752 km2 olan Taşköprü’nün belediye hududu: Doğuda; Kaba Deresi, Hazinedaroğlu Köyü, Emerce Mezarlığı’nı takiben Gökırmak, Ağcıkişi Ormanı’nı takip ederek Elekçi Deresi ve Cinlibayır. Kuzeyde; Aygır Kürüzü’nü takiben Küplüpınar, Öteyüz ve Açıkoluk. Güneyde; Kirazlıpınar, Örhenli Yolu, Çevik Değirmenleri, Derice Yarı, Kurbantepesi ve Alisaray Yolu ile çevrilmektedir.

Bu sınırlar içersindeki sahanın yüzölçümü 480 hektardır.İlçenin kuzey ve güneyindeki arazi dağlık ve ormanlıktır.

Gökırmak Vadisi’nin iki yanı hafif dalgalıdır. Yalnız Gökçeağaç bölgesi özel bir durum arz etmektedir. Bu kesimde kuzey düzlük ise de diğer kısımlar oldukça sarp ve ormanlarla örtülüdür.

Taşköprü’nün kuzeyindeki Çangal Dağı 1585 m, doğusundaki Elek Dağı 1540 m, güneybatısındaki Kiraz Dağı 1465 m, güneyindeki Saraycık Dağı 1350 m, batısındaki Obrucuk Dağı ise 900 m yüksekliğindedir. Bu geniş dağları örten ormanlar işletmeye çok müsait bulunmaktadır.

İlçenin 126683 hektara varan ormanlarından, 54,574 hektarlık kısmı öteden beri korunmuş ve ulu birer orman haline gelmiştir. Bu ormanlarda mevcut ağaçlar, ilin diğer ormanlarında olduğu gibi; Çam, Köknar, Kayın, Meşe, Kavak ve Ihlamur ağaçlarından oluşur.

İlçenin akarsuları arasında en mühim olanı Gökırmaktır. Bu ırmak; Daday, Kastamonu, Karasu, Alpagut, Ağçıkavak, Çit, Çakmak, Çana, Karadere, Hamzaoğlu, Küre ve Kavakpazarı Çayları ile birleştikten sonra Boyabat yönüne doğru devam eder.

Irmağın iki tarafındaki geniş araziye, birçok bent ve kanallarla hayat verilmekte ve bu sayede kendir, sarımsak, şekerpancarı, tahıl ve bakliyat gibi toprak mahsulleri alınmaktadır.

Bölgenin içme sularından başka; Elek Dağı civarında Demirci Müezzin Köyleri’nde maden suları da vardır.

İlçede, bakır, krom, demir ve kömür gibi madenler olduğu tespit edilmiştir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda