@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Taşköprüde Camiler
Kastamonu Taşköprü İlçesindeki Camiler

TARİHİ CAMİLER
 • Şeyh Hüsamettin Camisi
 • Kâsım Bey Camisi
 • Abdal Hasan Camii
 • Bey Camisi
 • Yazıhamit Camisi
 • Hacı Ahmet Ağa Camisi
 • Kızılkise Camisi ve diğerleri
 • Şeyh Hüsamettin Camisi: 
Cami, Taşköprü’nün Tekke Mahallesi’nde olup; Şeyh Hüsamettin Camisi’nin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi ve banisi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber Muzafferettin Yavlak Arslan tarafından yaptırıldığı rivayet olunmaktadır.
Cami moloz taştan yapılmış, kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin üzeri de kiremit kaplıdır. Yanında kare kaideli yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Mimari yönden özelliğini yitirmiştir.
 • Kâsım Bey Camisi: 
Cami, Taşköprü’nün Çaycevher Köyü’ndedir. Ahşaptan yapılmış son cemaat yeri vardır. Kemeri mermerdir, bu kemerin iki tarafında birer rozans vardır. Kemerin üzerinde iki kitâbe vardır. Sağdaki kitâbede caminin (1535) yılında Ramazan Ayı’nın sonunda Kâsım Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Diğer kitâbede ise; caminin harap olduğu, Seyit Ahmet ve diğer hayır sahipleri tarafından (1645) tamir edildiği yazılmaktadır. Minaresi ahşaptır.Bu güne kadar bir çok değişiklikler gösteren Camiin inşa malzemesi Anadolu Beylikler Devri özelliklerini gösteriyorsa da, mekan anlayışı bakımından Anadolu Selçuklu sanatına girmektedir.
 • Abdal Hasan Camii 
Taşköprü' ilçesinin güneyinde Abdal hasan Köyü’nde bulunan bu camide gömülü olan Abdal Hasan’ın adına yapılmış camidir. Hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır
 • Bey Camisi
Bey Köyü’nde olup; bina, moloz taşından harçla yapılmıştır. Çatısı ahşap, üzeri kiremitlidir. Kapısının üzerindeki kitâbede, 1430 yılında Abdullah Beyin oğlu Emir Efendi Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.
Dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır. Değişik tarihlerde yapılan onarımlar nedeniyle orijinalliğinden oldukça uzaklaşmıştır. Mihrap ve minberi de bir özellik göstermemektedir.
 • Taş Camisi: 
Cami, Taşköprü merkezindedir.
Bu caminin kitabesi bulunmamakta ve kimin tarafından yaptırıldığı da bilinmemektedir.Camiyi Kara Mustafa Paşanın yaptırdığı rivayet olunmaktadır. Yapı üslubundan XVII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.1854 yılında tamir ettirilmiştir.
Moloz taştan yapılmış olan caminin üzeri ahşap tavan ve çatı ile örtülüdür. Alçı mihrabı oldukça zengin mukarnaslarla bezenmiştir. Onarımlar nedeni ile orijinalliğinden uzaklaşmış olup, bir özellik taşımamaktadır.
 • Yazıhamit Camisi: 
Yazıhamit Köyü’ndedir. 1825 yılında Abdullah Ağanın Oğlu, Hacı Hamza Ağa adlı bir hayır sahibi tarafından yaptırılmıştır. 8 x 8 m ölçümündedir. Döşemesi ve minberi; tahta, mihrabı; alçılı ve zengindir. Sekiz köşeli kasnağı olan kubbesinin üzeri, kiremitlidir.
Kubbenin üzeri de kiremit kaplanmıştır. Caminin mukarnaslı mihrabı oldukça gösterişlidir. Minber Kastamonu yöresine özgü ağaç işçiliğinin örneklerinden birisidir. Cami günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.
 • Hacı Ahmet Ağa Camisi
Cami, Taşköprü’nün Bey Köyü’ndedir. Duvarları moloz taşından harçla yapılmış, aralarına tuğla kuşaklar konulmuştur. Döşemesi tahtadır. Caminin üzerinde kubbesi olup; kurşunu alınmıştır. İnşa tekniğine göre 18. yy. eseri olduğu sanılmaktadır.
Bey Köyü’nde bulunan bu caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Bununla beraber, bazı kaynaklarda Hacı Ahmet Ağa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Yapı üslubundan caminin XVIII.yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır.
Moloz taştan, tuğla kuşakların duvarlarda yer aldığı kareye yakın dikdörtgen planlı olan bu caminin üzeri kubbe ile örtülüdür.
 • Kızılkise Camisi:
 Kızılkise Köyü’ndedir. Caminin kitabesi bulunmamaktadır.Kim tarafından ne zaman yaptırıldığı belli değildir. Aynı zamanda kaynaklarda da yapımı ile ilgili ne zaman yapıldığı konusunda bir bilgi yoktur. Büyük olasılıkla XIX.yüzyılın sonlarında yapılmış bir camidir.
Duvarları moloz taşından harçla yapılmış, üzeri kubbeli, bunun da üzeri ağaç çatı ile örtülmüştür.
Mimari yönden herhangi bir özellik göstermemektedir.
 • Ayvalı Camisi: 
Cami, Taşköprü’nün Aşağı Ayvalı Köyü’ndedir. Kastamonu Taşköprü ilçesinin Aşağı Ayvalı Köyü’nde bulunan bu caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Yalnızca caminin yanındaki türbede gömülü olan Abdi Sofu isimli birinin h.1110 (1698) tarihli mezar taşı dikkate alınırsa bu caminin XVII.yüzyılın sonlarında, bu kişi tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.
Mihrabı alçıdandır ve zengince yapılmıştır.Cami moloz taştan yapılmış, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Günümüze ulaşan mukarnaslı alçı mihrabı dışında orijinal özelliklerini yitirmiştir.
 • Recep Gazi cami
 • Tekke Cami
 • Şehit Hüseyin Ateş Cami
Taşköprü ilçemiz Pulcular Mahallesi'nde 18 Haziran 2008'de temeli atılan ve 2007 yılında Şehit olan Hüseyin Ateş'in adının verildiği Şehit Hüseyin Ateş Camii'nin 2012 yılı Temmuz ayında ibadete açıldı
Üç katlı, 750 m2 olan cami inşaatına 18 Haziran 2008 yılında başlandı. Zamanımız camileri gibidir

Taşköprü İlçesindeki Camiler
 1. Aşağı Ayvalı Köyü Camii
 2. Bey Köyü Camii
 3. Cemile Alp Camii
 4. Hacı Ahmet Ağa Camii
 5. Harmancık Mahallesi Kurbantepe Camii
 6. H.Hamit Seyyid Çelebi Tatlar Camii
 7. Kara Mustafa Paşa (Taş) Camii 
 8. Kara Said Camii
 9. Kasım Bey Camii 
 10. Kızılkilise Köyü Camii
 11. Muzafferüddin Gazi Yeni Cami
 12. Recep Gazi Gizlice Camii
 13. Sanayi Camii
 14. Şehit Astsubay Hüseyin Ateş Camii
 15. Şeyh Hüsameddin Tekke Camii 
 16. Tabakhane Camii
 17. Yazıhamid Köyü Camii 
 18. Abay Köyü Ahlatçı Mahallesi Camii
 19. Abay Köyü Camii
 20. Abdalhasan Köyü Camii
 21. Ağcikişi Mahallesi Camii
 22. Akçakese Köyü Boyalı Mahallesi Camii
 23. Akçakese Köyü Camii
 24. Akçakese Köyü Çatdere Mahallesi Camii
 25. Akçakese Köyü Derencik Mahallesi Camii
 26. Akçakese Köyü Garipoğlu Mahallesi Camii
 27. Akdeğirmen Köyü Camii
 28. Akdeğirmen Köyü Kendiroğlu Mahallesi Camii
 29. Akdeğirmen Köyü Pirçelebi Mahallesi Camii
 30. Akdoğan Köyü Camii
 31. Akdoğan Tekke Köyü Camii
 32. Akseki Köyü Camii
 33. Alamabatak Köyü Camii
 34. Alamakayış Köyü Camii
 35. Alamaşişli Köyü Camii
 36. Alasökü Köyü Camii
 37. Alatarla Köyü Camii
 38. Alatarla Köyü Germeç Mahallesi Camii
 39. Alatarla Köyü Gökırmak Mahallesi Camii
 40. Alatarla Köyü Kuşçuoğlu Mahallesi Camii
 41. Alatarla Köyü Tepe Mahallesi Camii
 42. Alatarla Köyü Yeni Mahallesi Camii
 43. Alipaşa Köyü Camii
 44. Alipaşa Köyü Güllüoğlu Mahallesi Camii
 45. Alisaray Köyü Camii
 46. Armutlu Köyü Camii
 47. Armutlu Köyü Eymür Mahallesi Camii
 48. Armutlu Köyü Matır Mahallesi Camii
 49. Arslanlı Köyü Bozarmut Mahallesi Camii
 50. Arslanlı Köyü Bürün Mahallesi Camii
 51. Arslanlı Köyü Camii
 52. Aşağı Ayvalı Köyü Yeni Mahalle Camii
 53. Aşağı Çayırcık Köyü Camii
 54. Aşağı Çit Köyü Camii
 55. Aşağı Emerce Köyü Camii
 56. Aşağı Şehirören Köyü Camii
 57. Aşağı Şehirören Köyü Dikmendibi Mahallesi Camii
 58. Aşağı Şehirören Köyü Türkmenler Mahallesi Selam Camii
 59. Avşar Köyü Camii
 60. Badembekdemir Köyü Alıçcık Mahallesi Camii
 61. Badembekdemir Köyü Bayam Mahallesi Camii
 62. Badembekdemir Köyü Camii
 63. Bademci Köyü Camii
 64. Bahçelievler Mahallesi M.s.tokatlı Gökmenler Camii
 65. Bekdemirekşi Köyü Camii
 66. Bekdemirekşi Köyü Tepe Mahallesi Camii
 67. Bekirli Köyü Camii
 68. Bekirli Köyü Kello Mahallesi Camii
 69. Bey Köyü Hacı Ahmet Camii
 70. Bey Köyü İkipınar Mahallesi Camii
 71. Bey Köyü Kuyucak Mahallesi Camii
 72. Bozarmut Köyü Bulak Mahallesi Camii
 73. Bozarmut Köyü Merkez Mahallesi Camii
 74. Böcü Köyü Camii
 75. Bük Karşı Köyü Camii
 76. Bük Köyü Camii
 77. Bük Köyü Tekev Mahallesi Camii
 78. Celep Köyü Camii
 79. Celep Köyü Yeni Mahallesi Camii
 80. Çambaşı Köyü Bardakçı Mahallesi Camii
 81. Çambaşı Köyü Bodur Mahallesi Camii
 82. Çambaşı Köyü Camii
 83. Çambaşı Köyü Yazıcılar Mahallesi Camii
 84. Çaycafer Köyü Camii
 85. Çaycafer Köyü Civar Mahallesi Camii
 86. Çaycafer Köyü Tepe Mahallesi Camii
 87. Çaykirpi Köyü Camii
 88. Çaykirpi Köyü Dere Mahallesi Camii
 89. Çaylaklar Köyü B.sapaca Mahallesi Camii
 90. Çaylaklar Köyü Camii
 91. Çaylaklar Köyü Küçüksapaca Mahallesi Camii
 92. Çekiç Köyü Camii
 93. Çekiç Köyü İnceğiz Mahallesi Camii
 94. Çetmi Köyü Camii
 95. Çetmi Köyü Yeni Mahallesi Camii
 96. Çevik Köyü Camii
 97. Çiftkıran Köyü Camii
 98. Çiftkıran Köyü Kargacık Camii
 99. Çiftkıran Köyü Öküzce Mahallesi Camii
 100. Çiftkıran Köyü Sipahi Mahallesi Camii
 101. Çiftlik Köyü Camii
 102. Çiftlik Köyü Çiftlik Mahallesi Camii
 103. Çiftlik Köyü Yukarı Telli Mahallesi Camii
 104. Çoroğlu Köyü Camii
 105. Çoroğlu Köyü Orta Mahallesi Camii
 106. Çördük Köyü Camii
 107. Çördük Köyü Purtuloğlu Mahallesi Camii
 108. Çördük Köyü Seka Mahallesi Camii
 109. Dağbelören Köyü Camii
 110. Dağbelören Köyü Divan Mahallesi Camii
 111. Dağbelören Köyü Düvenözü Mahallesi Camii
 112. Dere Köyü Camii
 113. Dere Köyü Delmece Mahallesi Camii
 114. Dere Köyü Dikmen Mahallesi Nazif Tekeci Camii
 115. Dere Köyü Kılavuz Mahallesi Camii
 116. Derebeysibey Köyü Camii
 117. Derekaraağaç Köyü Camii
 118. Dilek Köyü Camii
 119. Dilek Köyü Softa Mahallesi Camii
 120. Donalar Köyü Camii
 121. Donalar Köyü Ganioğlu Mahallesi Camii
 122. Doymuş Köyü Camii
 123. Duruca Köyü Camii
 124. Duruca Köyü Donaşlar Mahallesi Camii
 125. Duruca Köyü Seyitler Mahallesi Camii
 126. Erik Köyü Camii
 127. Erik Köyü Çiğdemli Mahallesi Camii
 128. Ersil Köyü Camii
 129. Ersil Köyü Orta Mahallesi Camii
 130. Esenlik Köyü Camii
 131. Esenlik Köyü Keloğlu Mahallesi Camii
 132. Esenlik Köyü Yukarı Mahalle Camii
 133. Eskiatça Köyü Camii
 134. Eskioğlu Köyü Bektaş Mahallesi Camii
 135. Eskioğlu Köyü Camii
 136. Ethem Mahallesi Camii
 137. Ethem Mahallesi Yeni Cami
 138. G.kalınkese Köyü Camii
 139. G.kalınkise Köyü Zeybek Mahallesi Camii
 140. Garipşah Köyü Camii
 141. Gökırmak Mahallesi Camii
 142. Gündoğdu Köyü Camii
 143. Gündoğdu Köyü Emirler Mahallesi Camii
 144. Hacı Onur Kaya Camii
 145. Hacıali Köyü Camii
 146. Hamzaoğlu Köyü Camii
 147. Hamzaoğlu Köyü Curalı Mahallesi Camii
 148. Hamzaoğlu Köyü Çaddepe Mahallesi Camii
 149. Hamzaoğlu Köyü Kabaş Mahallesi Camii
 150. Harmancık Mahallesi Camii
 151. Hasanlı Köyü Camii
 152. Hasanlı Köyü Sarılar Mahallesi Camii
 153. Hoca Köyü Camii
 154. İmamoğlu Köyü Boztepe Mahallesi Camii
 155. İmamoğlu Köyü Camii
 156. İmamoğlu Köyü İkizler Mahallesi Camii
 157. İncesu Köyü Başören Mahallesi Camii
 158. İncesu Köyü Camii
 159. İncesu Köyü Duşluk Mahallesi Camii
 160. İncesu Köyü Karaçalılık Mahallesi Camii
 161. İncesu Köyü Kavak Mahallesi Camii
 162. İncesu Köyü Toruş Mahallesi Camii
 163. Kabalar Köyü Camii
 164. Kabalar Köyü Diller Mahallesi Camii
 165. Kadı Köyü Camii
 166. Kapaklı Köyü Camii
 167. Kapaklı Köyü Kavacık Mahallesi Camii
 168. Karacakaya Köyü Camii
 169. Karacaoğlu Köyü Camii
 170. Karacaoğlu Köyü Meşeli Mahallesi Camii
 171. Karadedeoğlu Köyü Camii
 172. Karapürçek Köyü Camii
 173. Karapürçek Köyü Davutpaşa Mahallesi Camii
 174. Karapürçek Köyü Salihoğlu Mahallesi Camii
 175. Karapürçek Köyü Söylemez Mahallesi Camii
 176. Karapürçek Köyü Yeni Mahallesi Camii
 177. Karnıaçık Köyü Bulfalı Mahallesi Camii
 178. Karnıaçık Köyü Camii
 179. Karnıaçık Köyü Erencik Mahallesi Camii
 180. Kayadibi Köyü Camii
 181. Kayadibi Köyü Karaburun Mahallesi Camii
 182. Kayapınar Köyü Camii
 183. Kayapınar Köyü Güneycik Mahallesi Camii
 184. Kaygunca Köyü Camii
 185. Kaygunca Köyü Çünür Mahallesi Camii
 186. Kaygunca Köyü Sökü Mahallesi Camii
 187. Kese Köyü Camii
 188. Kılıçlı Köyü Camii
 189. Kıran Köyü Aydınlık Mahallesi Camii
 190. Kıran Köyü Camii
 191. Kırha Köyü Camii
 192. Kızılcaören Köyü Camii
 193. Kızılcaören Köyü Kalfalı Mahallesi Camii
 194. Kızılcaören Köyü Karagülle Mahallesi Camii
 195. Kızılcaörhen Köyü Camii
 196. Kızılcaörhen Köyü Malak Mahallesi Camii
 197. Kızılcaörhen Köyü Salmanlı Mahallesi Camii
 198. Kızılcaörhen Köyü Taktak Mahallesi Camii
 199. Kızılkese Köyü Camii
 200. Kızılkese Köyü Çavuş Mahallesi Hacı Fadime Ekinci Camii
 201. Kızılkese Köyü Eski Cami
 202. Kızılkese Köyü Topçular Mahallesi Camii
 203. Kirazcık Köyü Camii
 204. Koçanlı Köyü Camii
 205. Koçanlı Köyü Kadı Mahallesi Camii
 206. Kornapa Köyü Camii
 207. Kornapa Köyü Eski Cami
 208. Köçekli Köyü Camii
 209. Köçekli Köyü Güzören Mahallesi Camii
 210. Kuyluş Köyü Camii
 211. Kuyluş Köyü Tekke Mahallesi Camii
 212. Kuyluş Köyü Yemişenli Mahallesi Camii
 213. Kuzkalınkise Köyü Camii
 214. Kuzkalınkise Köyü Kıran Mahallesi Camii
 215. Küçüksu Köyü Bayırlı Mahallesi Camii
 216. Küçüksu Köyü Camii
 217. Küçüksu Köyü Sakız Mahallesi Camii
 218. M.boyundurucak Köyü Alibeyoğlu C
 219. M.boyundurucak Köyü Camii
 220. M.boyundurucak Köyü Dere Mahallesi Camii
 221. M.boyundurucak Köyü Müseyit Mahallesi C
 222. Masatlar Köyü Camii
 223. Masatlar Köyü Çilpici Mahallesi Camii
 224. Masatlar Köyü Hatap Mahallesi Camii
 225. Obrucak Köyü Ayvalca Mahallesi Camii
 226. Obrucak Köyü Camii
 227. Obrucak Köyü Calay Mahallesi Camii
 228. Obrucak Köyü Keyiş Mahallesi Camii
 229. Olukbaşı Köyü Camii
 230. Olukbaşı Köyü Hataplı Mahallesi Camii
 231. Orta Köyü Camii
 232. Orta Köyü Cura Mahallesi Camii
 233. Orta Köyü Kapanlı Mahallesi Camii
 234. Ortaöz Köyü Camii
 235. Ortaöz Köyü Çördük Mahallesi Camii
 236. Oymaağaçsökü Köyü Aşağı Sökü Mahallesi Camii
 237. Oymaağaçsökü Köyü Camii
 238. Ömerli Köyü Camii
 239. Örhen Köyü Camii
 240. Örhen Köyü Örhen Mahallesi Camii
 241. Örhen Köyü Yaka Mahallesi Camii
 242. Örhenli Köyü Camii
 243. Örhenli Köyü Çanşa Mahallesi Camii
 244. Paşa Köyü Camii
 245. Paşa Köyü Çoban Mahallesi 15 Temmuz Camii
 246. Paşa Köyü Erencik Mahallesi Camii
 247. Paşa Köyü Karaağaç Mahallesi Camii
 248. Paşa Köyü Paşa Mahallesi Camii
 249. Paşa Mahallesi Camii
 250. Pirahmetli Köyü Aşıkçı Mahallesi Camii
 251. Pirahmetli Köyü Camii
 252. Samanlıören Köyü Baltacı Mahallesi Camii
 253. Samanlıören Köyü Camii
 254. Sarıkavak Köyü Camii
 255. Sarıkavak Köyü Rahat Mahallesi Camii
 256. Sarıseki Köyü Camii
 257. Sarıseki Köyü Üzüktaş Mahallesi Camii
 258. Sarpun Köyü Camii
 259. Sarpun Köyü Koççağız Mahallesi Camii
 260. Sarpun Köyü Süle Mahallesi Camii
 261. Sümerbank Kendir Fabrikası Camii
 262. Şahinçatı Köyü Camii
 263. Şehirören Köyü Camii
 264. Şehirören Köyü Otmanlar Mahallesi Camii
 265. Taşçılar Köyü Camii
 266. Tavukçuoğlu Köyü Camii
 267. Tekeoğlu Köyü Camii
 268. Tekeoğlu Köyü Memoğlu Mahallesi Camii
 269. Tepedelik Köyü Camii
 270. Tepedelik Köyü Çilingir Mahallesi Camii
 271. Tokaş Köyü Camii
 272. Tokaş Köyü Ellez Mahallesi Camii
 273. Urgancı Köyü Camii
 274. Uzunkavak Köyü Aşağı Mahalle Camii
 275. Uzunkavak Köyü Camii
 276. Üstatlar Mahallesi Gazidede Camii
 277. Vakıfbelören Köyü Camii
 278. Vakıfbelören Köyü Hacılar Mahallesi Camii
 279. Yavuç Köyü Camii
 280. Yavuç Köyü Karacaoğlu Mahallesi Camii
 281. Yavuçkuyucağı Köyü Camii
 282. Yavuçkuyucağı Köyü Derecik Mahallesi Camii
 283. Yavuçkuyucağı Köyü Körpe Mahallesi Camii
 284. Yavuçkuyucağı Köyü Kuyucak Mahallesi Camii
 285. Yavuçkuyucağı Köyü Menceüz Mahallesi Camii
 286. Yeniler Köyü Camii
 287. Yeniler Köyü Kozluca Mahallesi Camii
 288. Yeniler Köyü Yalak Mahallesi Camii
 289. Yeşilyurt Köyü Camii
 290. Yukarı Ayvalı Köyü Camii
 291. Yukarı Çayırcık Köyü Camii
 292. Yukarı Çit Köyü Aşağı Köseoğlu Mahallesi Camii
 293. Yukarı Çit Köyü Camii
 294. Yukarı Çit Köyü Yukarı Köseoğlu Mahallesi Camii
 295. Yukarı Emerce Köyü Camii
 296. Yukarı Emerce Köyü Çarıklı Mahallesi Camii
 297. Yukarı Emerce Köyü Haznedar Mahallesi Camii
 298. Yukarı Şehirören Köyü Camii
 299. Yoğunoluk Köyü Camii
 300. Yoğunoluk Köyü Hacılar Mahallesi Camii
 301. Yoğunoluk Köyü Tembeller Mahallesi Camii
Son Güncelleme : 26.03.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda