@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner
Taşköprü'de Camiler

İLÇE GENELİNDEKİ CAMİ DURUMU :

İLÇE MERKEZİNDEKİ CAMİ SAYISI : 20

İLÇE KÖYLERİNDE İBADETE AÇIK CAMİ SAYISI : 242

İLÇE KÖYLERİNDE İBADETE KAPALI CAMİ SAYISI : 27

TOPLAM CAMİ SAYISI : 289

VERİLER 2013 YILINDA TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞINDAN ALINMIŞTIR

TARİHÎ CAMİLER

Şeyh Hüsamettin Camisi

Kâsım Bey Camisi

Abdal Hasan Camii

Bey Camisi

Yazıhamit Camisi

Hacı Ahmet Ağa Camisi

Kızılkise Camisi ve diğerleri

Şeyh Hüsamettin Camisi: Cami, Taşköprü’nün Tekke Mahallesi’nde olup; Şeyh Hüsamettin Camisi’nin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi ve banisi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber Muzafferettin Yavlak Arslan tarafından yaptırıldığı rivayet olunmaktadır.

Cami moloz taştan yapılmış, kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin üzeri de kiremit kaplıdır. Yanında kare kaideli yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Mimari yönden özelliğini yitirmiştir.

Kâsım Bey Camisi: Cami, Taşköprü’nün Çaycevher Köyü’ndedir. Ahşaptan yapılmış son cemaat yeri vardır. Kemeri mermerdir, bu kemerin iki tarafında birer rozans vardır. Kemerin üzerinde iki kitâbe vardır. Sağdaki kitâbede caminin (1535) yılında Ramazan Ayı’nın sonunda Kâsım Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Diğer kitâbede ise; caminin harap olduğu, Seyit Ahmet ve diğer hayır sahipleri tarafından (1645) tamir edildiği yazılmaktadır. Minaresi ahşaptır.Bu güne kadar bir çok değişiklikler gösteren Camiin inşa malzemesi Anadolu Beylikler Devri özelliklerini gösteriyorsa da, mekan anlayışı bakımından Anadolu Selçuklu sanatına girmektedir.

Abdal Hasan Camii Taşköprü' ilçesinin güneyinde Abdal hasan Köyü’nde bulunan bu camide gömülü olan Abdal Hasan’ın adına yapılmış camidir. Hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır

Bey Camisi: Bey Köyü’nde olup; bina, moloz taşından harçla yapılmıştır. Çatısı ahşap, üzeri kiremitlidir. Kapısının üzerindeki kitâbede, 1430 yılında Abdullah Beyin oğlu Emir Efendi Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.

Dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır. Değişik tarihlerde yapılan onarımlar nedeniyle orijinalliğinden oldukça uzaklaşmıştır. Mihrap ve minberi de bir özellik göstermemektedir.

Taş Camisi: Cami, Taşköprü merkezindedir.

Bu caminin kitabesi bulunmamakta ve kimin tarafından yaptırıldığı da bilinmemektedir.Camiyi Kara Mustafa Paşanın yaptırdığı rivayet olunmaktadır. Yapı üslubundan XVII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.1854 yılında tamir ettirilmiştir.

Moloz taştan yapılmış olan caminin üzeri ahşap tavan ve çatı ile örtülüdür. Alçı mihrabı oldukça zengin mukarnaslarla bezenmiştir. Onarımlar nedeni ile orijinalliğinden uzaklaşmış olup, bir özellik taşımamaktadır.

Yazıhamit Camisi: Yazıhamit Köyü’ndedir. 1825 yılında Abdullah Ağanın Oğlu, Hacı Hamza Ağa adlı bir hayır sahibi tarafından yaptırılmıştır. 8 x 8 m ölçümündedir. Döşemesi ve minberi; tahta, mihrabı; alçılı ve zengindir. Sekiz köşeli kasnağı olan kubbesinin üzeri, kiremitlidir.

Kubbenin üzeri de kiremit kaplanmıştır. Caminin mukarnaslı mihrabı oldukça gösterişlidir. Minber Kastamonu yöresine özgü ağaç işçiliğinin örneklerinden birisidir. Cami günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.

Hacı Ahmet Ağa Camisi: Cami, Taşköprü’nün Bey Köyü’ndedir. Duvarları moloz taşından harçla yapılmış, aralarına tuğla kuşaklar konulmuştur. Döşemesi tahtadır. Caminin üzerinde kubbesi olup; kurşunu alınmıştır. İnşa tekniğine göre 18. yy. eseri olduğu sanılmaktadır.

Bey Köyü’nde bulunan bu caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Bununla beraber, bazı kaynaklarda Hacı Ahmet Ağa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Yapı üslubundan caminin XVIII.yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır.

Moloz taştan, tuğla kuşakların duvarlarda yer aldığı kareye yakın dikdörtgen planlı olan bu caminin üzeri kubbe ile örtülüdür.

Kızılkise Camisi: Kızılkise Köyü’ndedir. Caminin kitabesi bulunmamaktadır.Kim tarafından ne zaman yaptırıldığı belli değildir. Aynı zamanda kaynaklarda da yapımı ile ilgili ne zaman yapıldığı konusunda bir bilgi yoktur. Büyük olasılıkla XIX.yüzyılın sonlarında yapılmış bir camidir.

Duvarları moloz taşından harçla yapılmış, üzeri kubbeli, bunun da üzeri ağaç çatı ile örtülmüştür.

Mimari yönden herhangi bir özellik göstermemektedir.

Ayvalı Camisi: Cami, Taşköprü’nün Aşağı Ayvalı Köyü’ndedir. Kastamonu Taşköprü ilçesinin Aşağı Ayvalı Köyü’nde bulunan bu caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Yalnızca caminin yanındaki türbede gömülü olan Abdi Sofu isimli birinin h.1110 (1698) tarihli mezar taşı dikkate alınırsa bu caminin XVII.yüzyılın sonlarında, bu kişi tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.

Mihrabı alçıdandır ve zengince yapılmıştır.Cami moloz taştan yapılmış, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Günümüze ulaşan mukarnaslı alçı mihrabı dışında orijinal özelliklerini yitirmiştir.

Recep Gazi cami

Tekke Cami

Bilgi bulunamadı

Şehit Hüseyin Ateş Cami

Taşköprü ilçemiz Pulcular Mahallesi'nde 18 Haziran 2008'de temeli atılan ve 2007 yılında Şehit olan Hüseyin Ateş'in adının verildiği Şehit Hüseyin Ateş Camii'nin 2012 yılı Temmuz ayında ibadete açıldı

Üç katlı, 750 m2 olan cami inşaatına 18 Haziran 2008 yılında başlandı. Zamanımız camileri gibidir
Etiket

Reklam

Reklam

Bilmeniz Gerekebilir