@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İlçe Nüfus Müdürlüklerinde Vatandaşa Eziyet

İlçe Nüfus Müdürlüklerinde Vatandaşa Eziyet

Yeni kurulan ilçelerde faaliyette bulunan bilhassa İstanbul’un varoşları olarak anılan yerlerde adres beyanında bulunmak işkenceye dönüşüyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünce yayınlanan “ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ” nde bile belirtilmemesine rağmen ilçe nüfus memurluklarında birçok memur vatandaşlardan getirmeleri imkânsız zorunlu belge istenmektedir.

İlçe müdürlüklerince istenen zorunlu belgeler olarak gösterilen tapu aslı ve fotokopisi, noterden tasdikli kira kontratı aslı ve fotokopisi gibi belgeler getirilmedikçe vatandaşların kayıtları yapılmamakta ve ayrıca yasa ve yönetmeliklerde olmadığı halde 440 TL gibi bir rakamla vatandaş tedirgin edilmekte, korkutulmakta ve bu nedenle birçok vatandaş adres beyanını yapmamaktadır.

İstanbul’un kenar ilçelerinde, taşrada bulunan ilçelerde kurulan nüfus müdürlükleri kendilerince keyfi uygulama ile adres beyanı yapacak olan vatandaşlardan getirmeleri çok zor olan belgeleri talep etmekle kişilerin gözünü korkutmaktadır.

Ev sahiplerinin kiracıyla birlikte gitmesine, Form - C imzalamak istemlerine rağmen kabul edilmemesi, kişinin kendi evlerinde kiracı olduğuna dair yazılı beyanlarını, noterden yapılmayan kira kontratlarını kabul etmeyen ilçe müdürlüklerinin yönetmeliğe aykırı davranışları tepki toplarken vatandaş adres beyanı yapmamakta nasılsa bir iki yıl oturup giderim zihniyeti ile kayıt dışı yerleşimlerde bulunmaktadır. Bu nedenle çok sayıda vatandaş adres kayıt sisteminde olmaksızın yaşamaktadır.

Yeni yerleşim yerlerinde, gecekondu semtlerinde, dar gelirli vatandaşların olduğu ilçelerde ev sahiplerinin cüzi fiyatlarla kiraya verdiği, noterden kira kontratı yapmanın büyük bir masrafa neden olduğundan kendi aralarında anlaşma yapmaları veya hiç kontrat yapılmadan kiracıya ev verdikleri herkes tarafından bilinmektedir.

Bunun yanı sıra elektrik, su, gaz aboneliklerini kiracıların üzerine yaptırmayan çok sayıda ev sahipleri bulunmaktadır. Faturaların kiracılar üzerine büyük külfet olması, kiracıların borç bırakmaları, borçlu saatlerin tekrar açtırılması ev sahipleri için ağır bir yük olduğundan birçok ev sahibi kiracının üzerine abonelik yaptırmamaktadır.

Bu ve diğer nedenlerden dolayı üzerine faturası olmayan, kira kontratı bulunmayan pek çoğu kira verecek durumda olmayan dar gelirli insanlar yeni taşındıkları adresleri beyan etmek için nüfus müdürlüklerine gittiklerinde birçok belgenin istenmesi nedeniyle kayıtlarını yapmadan geri dönmektedir.

Adreslerin doğru beyan edilmesi için yeni taşındıkları yere ait ve ev sahiplerinin adına kayıtlı İSKİ, BEDAŞ; TELEFON; İGDAŞ faturaları götüren kiracılar bu evrakların kabul görmediğini kendi adlarına fatura, tapu ya da noter tasdikli kontrat istendiğini, bunları getirilmediği takdirde 440 TL gibi bir cezaya maruz kalacaklarının söylendiğini iddia etmektedir.

Oysa İçişleri Bakanlığı Nüfus ve vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün çalışma yönergesinde, adres beyanı yapılması şartları arasında kişin sadece sözlü beyanı ile Adres beyan formunun yeterli olduğu belirtilmektedir. Yeter ki adres beyanın doğru olarak yapılması, beyan edilen adreste kimsenin oturmamış olma şartı vardır. Adres beyanı yapılırken farklı evrak istendiğine hiçbir şekilde bir kayıt bulunmamaktadır.

Adres Beyanında İstenen Belgeler:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 14.04.2009 tarih ve 50120 sayılı talimatları doğrultusunda yerleşim yeri adres değişikliği bildirimlerinde; elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi beyanı teyit niteliğindeki belgelerden sadece biri ile ayrılan yer ve yerleşilen yer muhtarı, site yöneticisi, apartman yöneticisi veya mal sahibinin imzaladığı Form - C istenmektedir.


@erolkaranet - 28.10.2012
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.