videoerkDoktorun hatası veya teknik karşılığıyla söylersek malpraktis söz konusu olduğunda, hastanın veya hasta yakınının mağduriyetini gidermek çoğu zaman mümkün olmaz. Zira doktorun hatası kimi zaman bir hastanın kalıcı bir hasara maruz kalmasına veya ölümüne neden olabilir. Bu durumda oluşan hasta veya hasta yakınının oluşan zararının ve yaşadıklarının maddi bir karşılığının olmadığı kuşkusuzdur.

Peki doktor veya diğer sağlık personeli mesela hemşire veya hasta bakıcı yanlış tedavi uygularsa ne yapmalıdır? Hukuk düzenimizde hastanın veya hasta yakınının malpraktis nedeniyle uğradığı zararın bertaraf edilmesi için izlenecek yol doktora ve/veya hastaneye karşı tazminat davası açılmasıdır.

Doktor tüm kusurundan ve hatta hafif kusurundan dahi sorumludur.

Doktor ve/veya hastane tedavi aşamasında yaptığı tüm hataların neden olduğu zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda hastalar ve/veya hasta yakınları, zararın tazmini için tazminat davası açarak haklarını savunabilir.

Doktorun ve/veya hastanenin bakım veya tedavi görevini, tam veya gerektiği gibi yapmaması veya eksik yapması nedeniyle hastasına zarar vermesi, aralarındaki hukuki ilişkiye aykırıdır. Bu nedenle doktor, "malpraktis" yani hatalı uygulama/ hatalı tedavi sonucu hastaya verdiği maddi ve manevi zararları maddi tazminat ve manevi tazminat olarak ayrı ayrı tazmin etmekle yükümlüdür.

Hastanın veya hasta yakınının maruz kaldığı maddi zararın karşılığı maddi tazminat, hastanın veya hasta yakının maruz kaldığı eziyetin karşılığı da manevi tazminattır.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski