videoerkFeridun Ağabey, MR sonucunu hastanın bizzat hastaneye giderek ve kimliğini ibraz ederek alması mı gerekiyor?

Hasta yakını hastanın kimliği ile gitse alabilir mi?

17 Haziran 2019 tarih

 Sultangazi Haseki'nin Yönlendirmesi ile Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesinde MR çekiliyor. 26 Haziran'da “Doktorunuz ekranda görecektir” deniliyor

Tarih 27 Haziran. MR sonucu doktorun ekranında görülmediği gibi e-Nabız sisteminde de yok.

Tarih 2 Temmuz.

MR sonucunun sisteme aktarılması için hastaneye (Gaziosmanpaşa İlk Yardım Hastanesine) mesaj gönderiliyor. Tarih 3 Temmuz. GOP İlkyardım tarafından MR sonucunun e-Nabız sistemine aktarılması için bilgiişlem servinin bilgilendirildiği belirtiliyor.

Tarih 11 Temmuz.

 MR sonucu e-Nabızda ve doktorun ekranında yine yok. 11 Temmuz. Sözü edilen hastane aranıyor. Telefona çıkan Hasta Hakları Görevlisi, kendi ekranında göründüğünü ancak e-Posta ile gönderemeyeceğini, kendisinin sorumlu olmadığını aynı hastanenin diğer hasta hakları görevlisinin aranmasını istiyor. Diğer hasta hakları aranıyor. Sorun anlatılıyor. “Biz inceleyelim sizi ararız” deniliyor. Arıyor. “Evet, görüntüler ve rapor çıkmış hastanın bizzat gelmesi gerekiyor” deniliyor. Hastanın kimliğiyle gelip alması söyleniyor. “e-Nabız’a yükleyin doktor oradan görsün” isteğinde bulunulunca MR görüntülerinin e-Nabız’a yüklenemediği ve böyle bir sistemin olmadığı belirtiliyor. “Peki hastanın kimliği ile yakını gelse olur mu?” denildiğinde, kesinlikle hasta yakınına raporun verilemeyeceği belirtiliyor.

“Hasta yatalak olsa da mı?” deniliyor. “Evet, eğer gelemeyecek durumda yatalak ise yatalak olduğuna dair raporla hastaneye gelinmesi” söyleniyor. Yönetmelik böyle imiş.
Zaten hastanede olduğumuzu, doktorun raporu görmesi gerektiğini belirtiliyor ve e-Postayla raporun gönderilmesini rica ediyoruz. “Sizin hasta yakını olduğunuzu nereden bilelim?” deniliyor. “Onca yazışma yaptık, telefonda tüm bilgileri veriyoruz, kimliği gönderelim" diyorsak da hasta hakları görevlisi kararından vazgeçmiyor. Hasta gelmedikçe MR sonucu rapor ve görüntüsü asla verilmezmiş!..

SABİM’DEN GELEN CEVAP

Bu konuyu Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletip bilgi istediğimde bana şöyle bir cevap geldi:
“Laboratuvar, Radyoloji, MR gibi sonuçlara erişme hakkı hastanın mahremiyeti gereği yalnızca hastanın kendisine aittir. Bu nedenle hasta olmadan sonuçların hasta yakınına verilmesi etik değildir. Üniversite, vakıf ve özel sağlık kuruluşları ile ilgili idari değerlendirme ve incelemeler personel mesleki yetkinlikleri (diploma, tıbbi hata iddiası vb. konular), kurum hijyen, ruhsat gibi konular hakkında yürütülür. Hastane iç işleyişi konuları olan hastane düzeni, fiziki şartları, randevu sistemi, poliklinik sıra sistemi, hastane işlemleri, personel memnuniyetsizliği ve personel iletişim eksiklikleri, bölüm açılması, talep hususları kurum yönetimi tarafından değerlendirilmesi gerekli konular kapsamında yer almaktadır. Bu husustaki bildirimlerinizi ilgili hastane halkla ilişkiler birimine yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi”

Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza arz ediyoruz:

Prosedür olarak doğru olsa bile normalde hastaya ve yakınlarına bu uygulama sahada zulüm olarak yansımaktadır.

Bu konuda ameliyata alınırken hasta yakınına imza attırıldığı gibi bu tür bilgileri alırken de imza attırarak teslim edilmesi neden düşünülmez de yatalak durumdaki hasta sonuç almak için ayağa çağrılır?

Bu konuda Bakanlığımızın bir kolaylaştırma ve iyileştirme yapmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla...

Erol Kara - 13 Temmuz 2019

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski