Son Eklenenler

Kira bedelinin artırımı talepli dava dilekçesi örneği.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI               :.......
       
VEKİLİ               :.......

DAVALI               :.......
       
KONU                 : Kira bedelinin ....... ya çıkarılması talebimiz
       
AÇIKLAMALAR           :

1-Davalı, ....... adresinde müvekkilimize ait apartman dairesinde ....... tarihli kira kontratı ile ve aylık ....... kira ödeyerek oturmaktadır.
                   
2-Davalının ödemekte olduğu kira bedeli günün koşullarına uygun değildir. Yaşanan ekonomik kriz paranın alım gücünü düşürmüştür.

3-Müvekkilimiz bu daireden aldığı kira bedeli ile geçimini sürdürmektedir. Müvekkilimiz tarafından kiracıya yeni kir dönemi için kira bedelinin ....... ye çıkarılması konusunda, yasal süre içinde ....... Noterliği' nin ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarnamesi gönderilmiş, ancak davalı kiracı kiraya çok cüzi bir zam önermiştir.

4-Müvekkilimize ait gayrımenkulün kira bedelinin ....... ye çıkarılmasını istemekteyiz.


YASAL NEDENLER       : 6570 Sayılı yasa ,BK, HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi,

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür
       
İSTEM SONUCU       :

Açıklanan nedenler ile müvekkilime ait dairenin kira bedelinin nedenlerle, yeni kira dönemi için, aylık ....... olarak tespitine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

erolkara.net Bilmek Gerek Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Tema resimleri sebastian-julian tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates