0
-- --

Yargıtay'dan Boşanma Kriterleri...

Eşinin annesine "Gavur" diyerek hakaret edilmesi boşanma nedenidir

T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/7917
KARAR NO:2017/9746
KARAR TARİHİ:20.09.2017
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı erkeğin davacı kadının annesine "gavur" diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Çocuğunun tedavisi ile ilgilenmesi boşanma nedenidir

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2017/3932
KARAR NO:2017/9277
KARAR TARİHİ:12.09.2017
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı-karşı davalı erkeğin ortak çocuğun tedavisi ile ilgilenmediği, eşinin annesinden maddi talepte bulunduğu, kabul edilmeyince eşini ve ortak çocuğu kadının abisinin evine bırakıp, arayıp sormayarak birlik görevlerini
yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Boşanma, borçlanıp,eşini alacaklılarla murakıp boşanma sebebidir

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2007/9091
KARAR NO:2007/12128
KARAR TARİHİ:18.09.200
MAHKEMESİ :Kemalpaşa 2. A.H. (Aile) Mahkemesi
TARİHİ : 10.07.2006
NUMARASI :123-244

Boşanmaya sebep olan olaylarda evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmeyen, çevreye borçlanıp borçlarını ödemeyerek eşini alacaklılarla karşı karşıya bırakan davacı-davalı koca eşit kusurludur.

Davalı-davacı kadının da boşanma davasının kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Yorum Gönder

 
Top