Header Ads

Kıymet Takdiri Talebi Dilekçesi


Kıymet Takdiri Talebi Dilekçesi örnek şablon



T.C.
………………………………….

  .....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

       0000/000000E




Alacaklı vekili geldi.

Yukarıda dosya numarası ile haczedilen ................ ili.,...pafta ,....ada ...., bulunan taşınmazın satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılması için ............İcra müdürlüğüne talimat yazılmasını talep ederim dedi.

Alacaklı / Vekili

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.