0
-- --

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile kamuda çalışan doktorlara 72 Yaşına Kadar Çalışma İmkanı tanındı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktorlara, 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimlerine, kendi istekleri ve kurumun onayı dahilinde 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi.

MADDE BAĞIMLILARININ, SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Sağlık hizmetlerinden yaranlanma şartlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre madde bağımlılılığı tedavisinden yararlanacak kişiler, 18 yaşını doldurmamış olanlarla, tıbben başkasının bakımına muhtaç olanlar, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığından yararlanaların kriterleri ile aynı haklara sahip olacak.

Yorum Gönder

 
Top