0
-- --
Özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka özel hastanede nöbet tutabilecek ve yine hastanedeki çalışma saatleri dışında başka özel hastane ve tıp merkezlerinde kurumsal sözleşmeyle çalışabilecek."Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar ve tereddütlerin giderilmesiyle uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla teknik düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelik değişikliğine göre özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka özel hastanede nöbet tutabilecek ve yine hastanedeki çalışma saatleri dışında başka özel hastane ve tıp merkezlerinde kurumsal sözleşmeyle çalışabilecek.

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerini başka özel hastaneye devredebilecek ve hastaneler, kendi aralarında veya tıp merkezleriyle karşılıklı kadro değişimi yapabilecek.

Hastaneler, mevcut yatak sayıları korunarak birleşebilecek, ayrıca başka sağlık kuruluşlarıyla birleşerek (tıp/dal merkezleri, poliklinik) kadro sayısını 33'e çıkarmaları halinde yatak sayıları 100'e tamamlanabilecek. Yatak sayısı 100'ün üzerinde olan özel hastanelerin, planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarıyla birleşerek ilave her 16 uzman hekim kadrosunu sağlamaları halinde 50 yatak ilave etmelerine izin verilecek.

Ayrıca, yurt dışından gelip üç yıl çalışma şartıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacak hekimlerin, bu üç yıllık süre zarfında özel hastanelerde kadro dışı geçici çalışabilmelerine imkân sağlandı.

Kişisel sağlık verilerinin güvenliğinin ihlâl edilmesiyle ilgili madde, hasta mahremiyetini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi ve mahremiyet ihlâlinin müeyyidesi ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlendi.

Yorum Gönder

 
Top