Son Eklenenler

Borçlunun miras payına haciz gelir mi ?


Soru : “ Yeğenimin çektiği bir tüketici kredisini ödemekte güçlüğe düşmesi nedeni ile haciz durumu söz konusu.

Ancak eşiyle birlikte kaldığı ev annesine ait ve kendine ait hiçbir şey yok bu evde. Kendisi şu an çalışmıyor da. Annesinin evindeki malların haczedilip edilemeyeceğini sormak istiyorum.

Ayrıca babası vefat ettiği için evde kendisinin de diğer 4 kardeşi ve annesi gibi payı var verasete göre. Bu hissesine de haciz yapılabilir mi.?” Diye sormaktadır.

Cevap : Sayın ziyaretçimiz, İİK’ya göre tebligatın yapıldığı adres borçlunun ilk haciz yapılacak yeri olarak belirlenir. Tebligat adresinde bulunamaz, taşınmış gibi bir durum söz konusu olursa adres tespiti yapılarak bulunduğu yerlere hacze gidilir. Annesiyle birlikte oturduğu eve haciz işlemi uygulanır. Buna engel olunamaz. Eşyalar haczedilir, haciz işlemi anında ve devamında eşyaların borçluya ait olmadığına dair istihkak talebinde bulunulur. Bu zapta geçilir, daha sonra mahkemede dava açılarak ve ispatı mal sahibine ait olmak üzere haczedilen malların borçluya ait olmadığı tespit edilipte haklı olunduğu durumda haczi kaldırılır.

Borçlunun varis olduğu taşınır/taşınmaz mallarına da haciz işlemi hissesi oranında haczedilir. Gerekirse alacaklı haczedilen kısmın satışını icra mahkemesinin kararına göre ortaklığın giderilmesi ya da elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davasını açarak arkasından satışını isteyebilir.

Eğer yeğeniniz reddi miras yaparsa üzerinde mal varlığı olmayacağı için babadan kalan malın üzerine haciz yapılamaz. Ancak miras reddi için süre, yasal mirasçıların mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren 3 aydır. Bunu da dikkate almalısınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

erolkara.net Bilmek Gerek Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Tema resimleri sebastian-julian tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates