Son Eklenenler

Avukata Gitmeden Önce İyi Düşünün


Her yıl değişen Avukatlık ücretleri 2017 yılı içinde yeninden belirlendi.2017 yılı için yüzde 10 ile 20 arasında artış yapılan yeni tarifeye göre avukata sadece bir dilekçe yazdırmak istediklerinde en az400 TL bir ücreti gözden çıkartmak olacak.

Avukatın bürosunda sözlü olarak danışmanın ilk bir saati 275 TL , her 15 dakika içinde 160 TL ödeme zorunda olacağınızı asla unutmayınız.

Yeni tarifeye göre, Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 400 TL, evliliklerini sonlandırmak için avukattan yardım isteyenler, anlaşmalı boşanma için 4 bin 675, çekişmeli davalarda 6 bin 50 TL ödeyecek.

İşte, illere göre ufak tefek farklılıklar ve avukatlarla yapacağınız pazaralıklarla değişsse de Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye niteliğinde açıklanan ücretler

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 BİRİNCİ KISIM 
 BİRİNCİ BÖLÜM  
  Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 
 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275,00 TL
  Takip eden her saat için 160,00 TL
 2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 550,00 TL
  Takip eden her saat için 270,00 TL
 3. Yazılı danışma için 550,00 TL
 3. Takip eden her saat için 260,00 TL
 4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 400,00 TL
 5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması 
  a) Kira sözleşmesi ve benzeri 530,00 TL
  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri 1.590,00 TL
  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle  800,00 TL
  İKİNCİ BÖLÜM 
  İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 
 1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 400,00 TL
 2.a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için  660,00 TL
 2.b) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için  160,00 TL
 3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 2.950,00 TL
 4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için  1.320,00 TL
 5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde 
  a) Duruşmasız ise 5.750,00 TL
  b) Duruşmalı ise 9.900,00 TL
  c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir 
 6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar 360,00 TL
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
  Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret 
 1. Yapı kooperatiflerinde 1.100,00 TL
 2. Anonim şirketlerde 1.650,00 TL
  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. 
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.650,00 TL
  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. 
  İKİNCİ KISIM 
  BİRİNCİ BÖLÜM 
  Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
 1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: 
  a) Duruşmasız ise 440,00 TL
  b) Duruşmalı ise 550,00 TL
 2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için  730,00 TL
 3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için  1.650,00 TL
 4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için  
  a) Duruşmasız ise 1.100,00 TL
  b) Duruşmalı ise 1.430,00 TL
 5.Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için  990,00 TL
  İKİNCİ BÖLÜM 
  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
 1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için   330,00 TL
 2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için  400,00 TL
 3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için   660,00 TL
 4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 660,00 TL
 5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için   600,00 TL
 6. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için  600,00 TL
 7. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 990,00 TL
 8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 770,00 TL
 9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1980,00 TL
 10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 990,00 TL
 11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için  2.860,00 TL
 12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.960,00 TL
 13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.980,00 TL
 14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için  3.960,00 TL
 15. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için   1.980,00 TL
 16. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 1.100,00 TL
 17.  İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için 
  a) Duruşmasız ise 990,00 TL
  b) Duruşmalı ise 1.510,00 TL
 18. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için,  1.800,00 TL
 19. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için  
  a) Bir duruşması olan işler için 990,00 TL
  b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.980,00 TL
 20. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için  
  a) Duruşmasız ise 1800,00 TL
  b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL
 21. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için  3.000,00 TL
 22. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için  
  a) Duruşmasız ise 1.800,00 TL
  b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL
 23. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için  1.480,00 TL
 24. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için  1.800,00 TL
 25. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için  
  a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 6.600,00 TL
  b) Bireysel başvuru 
  Duruşmalı işlerde 3.000,00 TL
  Duruşmasız işlerde 1.800,00 TL
  c) Diğer dava ve işler 3.600,00 TL
  ÜÇÜNCÜ KISIM 
  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
 1. İlk 35.000,00 TL için % 12,00
 2.  Sonra gelen 45.000,00 TL için % 11,00
 3.  Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8,00
 4.  Sonra gelen 240.000,00 TL için % 6,00
 5. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4,00
 6.  Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3,00
 7.  Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,50
 8.  3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 1,00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

erolkara.net Bilmek Gerek Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Tema resimleri sebastian-julian tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates