0
-- --

1. İstanbul Üniversitesi: Türkiye ‘de kurulan en eski üniversitedir. 22 fakülte, 2 yüksekokul, 17 enstitüsü ve 77 araştırma merkezi vardır. Bünyesine kayıtlı yaklaşık 257 bin öğrenci bulunmaktadır. Dünya’nın en iyi 500 üniversitesin de 385. sırayı almıştır. Üniversite’nin tüm bölümleri tercih sıralamalarında her zaman en önde olmuştur ama Cerrah Paşa Tıp Fakültesinin üniversite için ayrı bir önemi vardır. Türkçe ve İngilizce dillerin de eğitimi vardır. En çok tercih edilen bölümler; Hukuk, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve İşletme. İstanbul Üniversitesi akademik kariyer için büyük destekler sağlamaktadır. Aziz Sancar ve Orhan Pamuk gibi Nobel ödüllü araştırmacı ve yazar, İstanbul Üniversitesi’nde eğitim almıştır.

2. Marmara Üniversitesi: Kuruluşu 1880’lere kadar dayanmaktadır. Ancak 1982 yılında Marmara Üniversitesi adını alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 16 fakülte, 5 yüksek okul, 4 tane Meslek Yüksekokulu 11 enstitüsü bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde eğitim vermektedir. 78 binden fazla öğrenci bulundurmaktadır. Öne çıkan bölümleri ise; İktisat, Siyasi Bilimler, Güzel Sanatlar, Mühendislik, Tıp, Hukuk.

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi:
1956 yılında Ankara’da kurulan ODTÜ, Türkiye’nin en gözde üniversitelerden bir tanesidir. Dünya sıralamasında ilk beş yüz üniversite arasında ilk yüze giren tek üniversitemizdir. Bünyesinde 5 fakülte,2 enstitü ve 2’de yüksekokul bulunmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir. Yaklaşık olarak 29 bin öğrenci eğitim görmektedir. En çok tercih edilen bölümleri; Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesidir.

4.Ankara Üniversitesi:1946 yılında kurulan üniversitenin tarihi Cumhuriyetin kuruluşuna kadar gitmektedir. Köklü bir geçmişe sahip Ankara Üniversitesi 5 yerleşkeye sahiptir. Dersler Türkçe, İngilizce ve Almanca eğitimle verilir. Yaklaşık olarak 65 bin kişi üniversite de öğrenim görmektedir. Öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler; Hukuk, Dil, tarih ve Coğrafya, Siyasi bilimler, Ziraat ve Veterinerlik fakültesi, İlahiyat fakültesi.

5.İstanbul Teknik Üniversitesi: 1944 yılında kurulan İTÜ mühendislik alanında ülkemizi çok iyi temsil etmektedir. Özellikle mühendislik diyorum çünkü mühendislik eğitimi diğer branşlara göre daha ağır basıyor. Bünyesinde yaklaşık 39 bin öğrenci öğrenim görmektedir.13 fakülteye ve 6 adette enstitüye sahiptir. Dersler Türkçe, İngilizce olarak verilmektedir. En çok tercih edilen bölümleri; Bilgisayar mühendisliği, Gemi mühendisliği, Elektik-Elektronik mühendisliği, İnşaat mühendisliği.

6. Hacettepe Üniversitesi: 1967 yılında Ankara’da kurulun gözde üniversitelerimizden bir tanesidir.5 adet kampüsü bulunmaktadır. 36 binden fazla öğrencisi ve 6 binden fazla akademik personeli bulunmaktadır. Eğitimi dilleri; Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızcadır. En çok tercih edilen bölümler; Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, İdari ve İktisadi Bilimler.

7.Gazi Üniversitesi:1926 yılında Ankara’da kurulmuştur. Beş tane yerleşkesi bulunmaktadır. 21 fakültesi,7 enstitüsü,4 yüksekokulu,11 meslek yüksek okulu,48 adet araştırma ve uygulama merkezi ve bir adette Türk Müziği Devlet Konservatuarı bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaklaşık olarak 77 bin öğrenci öğrenim görmektedir. En çok tercih edilen bölümleri; Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Teknik eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesidir.

8.Yıldız Teknik Üniversitesi:1911 yılında Kontüktör Mekteb-i Alisi adıyla kurulmuştur.1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi adını almıştır. Lisans ve lisansüstü eğitimini verdiği üç adet yerleşkesi bulunmaktadır.10 fakülte, 3 tanede yüksekokulu ve 2 enstitü vardır. Yaklaşık 35 bin öğrenci eğitim görmektedir. Eğitim dili; Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır. En çok tercih edilen bölümleri; Mimarlık, Elektrik-Elektronik mühendisliği ve Fen-Edebiyat Fakültesidir.

9.Boğaziçi Üniversitesi:
1863 yılında Robert Koleji adıyla kurulmuştur ve bugünkü ismini 1971 yılında almıştır.6 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Yaklaşık 16.500 öğrenci öğrenim görmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.4 fakülte, 2 yüksekokulu ve 7 enstitü bulunmaktadır. En çok tercih edilen bölümleri; Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar.

10.Ege Üniversitesi:1956 yılında İzmir’de kurulmuştur. 14 Fakülte, 9 enstitü, 7 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 28 adet araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Erasmus programıyla yurt dışına ilk öğrenci gönderen ve en çok öğrenci gönderen üniversitedir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaklaşık 52 bin öğrenci öğrenim görmektedir. En çok tercih edilen bölümleri; Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Sağlık Bilimleri, Eğitim Fakültesi

http://www.haberlerdetayi.com/

Yorum Gönder

 
Top