0
-- --
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi katılım payı ücretleri,

ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucunda 6 lira,

üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 lira,

üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 lira,
özel sağlık hizmeti sunucularında ise 15 lira olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Yorum Gönder

 
Top