.

.
.

Kısa Kısa

SGK'dan Sağlığa Zam

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi katılım payı ücretleri,

ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucunda 6 lira,

üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 lira,

üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 lira,
özel sağlık hizmeti sunucularında ise 15 lira olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Hiç yorum yok