videoerk

2017 yılında reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


31.12.2016 gün ve 29935 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C.Merkez Bankası tebliği ile 31.12.2016 tarihinden sonra Merkez Bankasınca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75 , avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir.

Merkez Bankasınca Resmi Gazetenin 31.12.2016 mükerrer sayısında açıklandığı şekliyle

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İşte o Karar


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski