videoerk

Meclis Plan Bütçe Komisyonu gündeminde olan torba yasa ile sigorta genel müdürleri de aynı banka yöneticilerinde olduğu gibi şirketi batırırsa mal varlığı ile sorumlu olacak.
Yani zararı ödemek zorunda kalacak. Ödemezse mal varlığı haczedilecek.


Torba yasaya göre sigorta şirketlerinin ödeme yapamaması halinde sigortalıların zararlarını karşılayan Güvence Hesabı’na başvurulabilecek haller arasına, şirketin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin hesaba devredilmesi hususu da eklendi. Buna göre şirket eğer sigortacılık görevlerini yerine getirmekte zorlanıyorsa tüm hakları ile Güvence Hesabı’na devredilecek. Ancak eğer şirketin yapısını yöneticileri bozmuşsa o zaman verdiği zararı karşılayacak.

Yasa tasarısına göre bir şirketin yöneticilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleriyle şirketin batmasına neden olduklarının tespiti halinde, şirkete verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilecek. Hesabın talebiyle ve müsteşarlık kararına istinaden şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilecek. Bu karar ve işlemler şirketin hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortaklardan da zararı ödemesi istenecek.

Yeni düzenlemeye göre sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, yönetici ve çalışanları, şirket kaynaklarını şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde dolaylı ya da dolaysız kullanamayacak, iyi niyet kurallarına aykırı olarak aktifin değerini düşüren işlemlerde bulunamayacak ve hiçbir surette örtülü kazanç aktarımı yapamayacak. Ayrıca sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri kendi borçları veya sigorta işlemlerinden doğanlar hariç olmak üzere personeli, ortakları, iştirakleri veya diğer kişi ve kurumlar lehine mal varlığını teminat olarak gösteremeyecek kefil olamayacak ve kredi sağlayamayacak.

Yeni yasa ile sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi durumunda, şirketin risk düzeyinin azaltılması için, zorunlu sigortalar dışındaki yaşayan poliçelerini başka şirketlere devretme veya prim iadesi yaparak sonlandırma hakkı veriliyor.

Yasa ile ihalerde kefalet sigortası da banka teminat mektuplarına alternatif sigortacılık ürünü olarak teminat olarak kullanılabilecek. Bu değişiklik sonrasında kefalet sigortasının, banka teminat mektupları ile aynı işlevi görmesi ve yatırımcıların finansmana erişiminin artacağı düşünülüyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı, mükellef bilgilerinin gizliliğinin sağlanması kaydıyla Müsteşarlığın talebi üzerine sadece risk değerlendirmesi amacıyla kullanılmak üzere uhdesindeki finansal veriler dahil mükellef bilgilerini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile paylaşması kararlaştırıldı.

Rahim Ak/Habertürk

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski