videoerk

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına alınacak avukatlık kadroları için memur alım sınavı başvuru şartları ile ilgili tüm detaylar 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kaynak: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları (tkhk-thsk) avukatlık sınav ve atama yönetmeliği yayındı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK), Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) avukatlık sınav ve atama yönetmeliği2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının avukat kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik için yapılacak giriş sınavı şu şekilde olacaktır.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların avukat kadrolarına açıktan ilk defa atamalar, KPSSP3 puanına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile yapılabileceği gibi kadro ve ihtiyaç durumuna göre KPSSP3 puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav ile birlikte sözlü sınavla da yapılabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından sınav yapılmasına karar verilmesi halinde yapılacak sınavın, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav komisyonunca karar verilir. Sınav komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik veya test usulünde yapılabileceği belirtildi.

Sınav komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar Sağlık Bakanlığı ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokollerce belirlenir.

Giriş sınavı başvuru şartları şu şekilde olacak.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. Hukuk fakültesi mezunu olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak gerekiyor.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. Sağlık Bakanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde YDS veya eşdeğer sınavlardan belirli düzeyde yabancı dil puanı almış olmak şartı da aranabileceği belirtildi.Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski