0
-- --
Hemşirelerin mesleki sorumluluk ve müdahale yetiklerinin sınırlarının tartışılacağı ve bu konudaki soru işaretlerinin giderileceği, katılımın ücretsiz olduğu panel yapılacak.

Hemşirelerin mesleki sorumluluk ve müdahale yetiklerinin sınırlarının tartışılacağı ve bu konudaki soru işaretlerinin giderileceği, katılımın ücretsiz olduğu Panel, İzmir’de 23 Aralık 2016 tarihinde, 9.00-14.30 saatleri arasında Yaşar Üniversitesi/Bornova Kampüsündeki YO10 Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Prof. Dr Mustafa Ruhan Erdem ve Prof. Dr. Çağatay Üstün’ün katkılarıyla düzenlenen panelin ilgi çekmesi bekleniyor.

PANEL PROGRAMI

09.15-09.45 Kayıt

09.45-10.00 Açılış Konuşması Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER-Yasar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

10.00-11.30 I. OTURUM

10.00-10.30 Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı “Tıbbi Müdahalenin Hukuki Tanımı ve Sınırı”

10.30-11.00 Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM - Yasar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı “Hekime Yardımcı Teknik Personelin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu”

11.00-11.30 Ögr. Gör. Tuğba Akdemir KAMALI Yasar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı “Hemşirelerin Tıbbi Müdahaledeki Karar Verme Yetkisi Ve Konumu”

11.30-11.45 Kahve Arası

11.45-12.45 II. OTURUM

11.45-12.15  Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Ögr. Gör. Dr. Nuray DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü “Tıbbi Müdahalenin Etik Boyutu/ Uluslararası Etik İlkeler Çerçevesinde Hemşireleri Tıbbi Müdahaledeki Etik Sorumluluğu Nedir?”

12.15-12.45 Doç. Dr. Esra AKIN KORHAN İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü “Temel Tıbbi Uygulamalar Açısından Hemşirelerin Tıbbi Müdahaledeki Yeri”

12.45-13.30 Öğle Arası

13.30-14.30 II. OTURUM

http://www.egemeclisi.com

Yorum Gönder

 
Top