0
-- --
Mevcut İşsizlik Sigortası Fonu’na benzer bir sistemin kurulması  esasına dayanan taslağa göre, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle  gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf  olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, noterler, anonim şirketlerin  yönetim kurulu üyesi olan ortakları da düzenlemeden yararlanacak.

600 gün prim şartı

Esnaf ve sanatkarlar faaliyetini bırakmaları ve iflas kararı alarak sigortalılığını  sonlandırmaları durumunda işsizlik maaşı almak için başvurabilecek. Bu hallerin  dışında kendi isteği ile iş yerinin faaliyetine son veren kişiler işsizlik maaşı  için başvuramayacak.

Fondan, son 3 yılda en az 600 gün Ahilik Sigortası Primi ödeyenler  yararlanabilecek. Prim borcu bulunan sigortalılar için ise sigortalının en az 600  gün prim ödemiş olması şartı ile sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren  geriye doğru en fazla 90 güne kadar olan prim borçları merkezi bütçeden  karşılanarak Ahilik Sigortası Fonu’ndan aylık bağlanacak.

Ahilik sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son  120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde, 600 gün faaliyetini  sürdüren ve ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini  sürdüren ve ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün  faaliyetini sürdüren ve ahilik sigortası primi ödeyenlere 300 gün ahilik ödeneği verilecek.
Ahilik ödeneği aylık miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ından az,  yüzde 80’ininden fazla olamayacak. Mevcut asgari ücrete göre, söz konusu ödenecek  miktar asgari 658 liradan az, 1317 liradan fazla olamayacak.

Milliyet

Yorum Gönder

 
Top