0
-- --
Diriliş Ertuğrul dizi filminin yeni sezonu ile ilgili tartışmalar son bulmuyor. Reyting rekortmeni TRT'nin dizisi izleyicisini herhafta ekrana kilitlerken filmin Türk adet ve geleneklerine göre bir takım farklı şekilde sunulması da tepkilere neden olmaktadır.

Halime Sultan'ın yeni bölümde öne çıkması, ulu orta bağıra çağırra konuşması izleyiciyi şaşırtırken en büyük tartışma Ertğrul rolünü oynayan Engin Altan Düzyatan'ın saçları oldu.


Geçen sezonlarda sakalı uzayan Ertuğrul bu dönem nedense sakalını kısaltarak saçının belinin ortasına gelecek şekilde uzatması ve saç örgüsü şeklinde sarması gözlerden kaçmadı.

Sosyal paylaşım sitelerinden Ertuğrul'un bu şekline tepki gösterenler tarihten pek fazla haberi olmayanlardır. Zira Osmanlılar'a kadar Türk erkekleri saçını uzatarak tanınırlardı. İslamiyette de Resullullah aleyhisselam'ın saçlarını omuzlarına kadar uzattığı da bilinir.

Hun süvarilerinin omuzlarına kadar dökülmüş uzun saçlarından bahsedilmektedir.

Eski Türklerde erkekler de kadınlar gibi saçlarını uzatır, tek veya çift örgüyle örerlerdi.

Göktürk ve Uygurlara ait eşyalarda, heykellerde, minyatürlerde bu saç tipi görülmektedir.

Örgülü saç tipi Selçuklu erkeklerince de Anadolu’da sürdürülmüştür.Erkeklerin örgülü saçlarına “yülidi”, kadınlarınkine ise”örgüç” denilmiştir.

Kadınlar erkeklerden farklı olarak başlarını keçi kılından ek takma zülüf ile kabartırlardı.

Uzun saç modası Selçuklulardan diğer ülkelere yayılmıştır.

Yine yabancı yazarların eserlerinde de Türk erkeklerinin saç biçimleri hakkında bilgiler de verilmiştir.

Kaşgarlı’nın eserinde de Türklerin değişik saç modelleri kullandıkları görülmektedir. “Erkeğin arkaya doğru salıverdiği saç

Bu ifadeden de aynı zamanda Türklerin kısa saç hatta kazınmış saçlarda kullandıklarını öğrenmekteyiz.

Kaynaklarda belirtildiği gibi Türkler çeşitli saç modellerini kullanmışlardır. Bunun nedeni ise Türklerin çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olmaları ve değişik kültürlerden etkilenmiş olmalarıdır.

Eski Türklerin saç stilleri için kısaca şöyle denilebilir. Batı Türklerinin yani Oğuzların ve Peçeneklerin saçları genellikle uzun, doğuya doğru gidildikçe bu değişmektedir.

Proto-Moğol kavimlerinin inanışlarına göre, onların ataları “dazlak kafalı” kimselerdi. Bu inanış Proto-Moğollara kadar yayılıyordu. Bundan dolayı Moğollar ile onların tesiri altında kalmış olan Doğu Türkleri, bu inanışa uyarak saçlarını kesmişlerdir. Başın etrafı derin olarak traş edildikten sonra, tepede bırakılan tek örgü Kuzeydoğu Asya ile Mançu kavimlerine ait bir saç şekli idi. Bu saç şeklinin bu kavimlerden geçmesi muhtemeldir

Selçuklu zamanında erkeklerde uzun saç adeti devam etmektedir. Selçuklu zamanında erkeklerde iki tip saç mevcuttu. Erkekler, ya saçlarını omuzlarına salıveriyorlardı yada başlarını kazıtıp sadece bir perçem bırakıyorlardı. Erkeklerin bıyıklı olduklarından ancak sakaldan bahsedilmemektedir

Türk erkeklerindeki uzun saç, Selçuklulardan sonra artık görülmemektedir. Erkeklerin saçlarını kesip, sakal bırakmalarında İslamiyet'in büyük etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu konuda bir Fransız seyyah şöyle demektedir:

Türkler saçlarını tıraş ederler.Frenklerin saçlarını uzatmalarına şaşırırlar. İtikatlarınca uzun saç içinde şeytan yuva yaparmış. Buna karşılık Türkler sakallarını ve bıyıklarını koyuverirler. Yalnız münevverleri ve saraya mensup bulunanları traş olur

TÜRKLERDEKİ SAÇ-SAKAL VE BIYIK MODELLERİ

Kaynaklardan öğrendiğimize göre Eski Türklerin saçı genellikle uzun ve örgülü idi.Uzun saç bazen de serbest bırakılmıştı. Doğuya doğru gidildikçe ise Çin ve Moğol etkisi altında kalan Türklerin saçlarını çok kısa kestikleri veya kazıttıkları görülmektedir.Başka bir model ise Kuzeydoğu Asya ile Mançu kavimlerine ait olan, başın etrafı kazındıktan sonra tepe bırakılan tek örgülü saç modeli idi.Türklerin bu farklı saç modellerini kullanmalarının nedeni ise çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olmaları ve değişik kültürlerden etkilenmeleridir

Türklerde saç renklerinin de önemli bir yeri vardı. Siyah saç Türklerin başta gelen bir özelliğiydi. Oğuz Kaan Destanı’nın başında da “saçları kaşları kara irdiler irdi” ifadesi geçmektedirTürklerde siyah saç yanında “orsal saç” yani kızıla bakan kumral saç da bulunuyordu

Osmanlı döneminde erkek saçlarının kısaldığı görülür. Bu dönemde görülen modeller, Cumhuriyetin ilanından yakın geçmişe kadar kullanılmıştır.

Derlemedir.

Yorum Gönder

 
Top