Mahkeme Dosyasında Kalan Gider Avansı Talep Dilekçesi Örneği
……………………… Mahkemesi Sayın Hâkimliği’ne,Dosya Esas No :2016/
Karar No          :2016/
Konu                :Gider avansı iadesi talebimiz hakkında.

Mahkemenizin 2016/.......... esas sayılı dosyasından verilen 2016/.......... sayılı karar kesinleşmiş olmakla, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın tarafımıza iadesini vekil sıfatı ile talep ederim.

Avukat
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder