videoerk

CHP’li Elif Doğan Türkmen, kamu avukatlarının mali, özlük, denetleme, teftiş, vekalet ve ücretlerinden kaynaklı mağduriyetlerinin tespit edilmesi, haklarının korunması ve iyileştirilmesi için gereken politikaların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen ve milletvekili arkadaşları tarafından Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen önerge, Meclis Başkanlığına sunuldu.

 Kamu avukatlarının hak ve statülerinin, aynı ortamda aynı faaliyeti beraberce icra eden hakim ve savcıların durumu ile kıyaslandığında arada büyük uçurumlar olduğunu ifade eden Elif Doğan Türkmen, “Kamu avukatları; hakim ve savcılara nazaran çok daha ağır yük ve sorumluluklar taşımalarına rağmen, onların sahip oldukları hiçbir hakka ve teminata sahip değildirler. Devlet, kendini savunan bu kişilere adeta üvey evlat muamelesi yapmaktadır” dedi.

ÜCRETLİ VEKİL KONUMUNDALAR

Kamu Avukatlarının, kamu sektörünün etkin, verimli ve hukuki anlamda risksiz hizmet üretebilmesi için ve yargı organları önünde de etkin ve verimli bir şekilde haklarının korunabilmesi için fedakarca çalıştıklarını kaydeden Elif Doğan Türkmen, kamu hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesinde önemli bir işleve sahip olan kamu avukatları, aldıkları ücret ve sahip oldukları hak ve yetkiler yönünden maalesef kamunun hukuk rehberi olmaktan çok, ücretli vekili konumuna düşmektedirler” diye konuştu.

Elif Doğan Türkmen önerge gerekçesinde şunları söyledi: “Kamu avukatları; kamu gücü kullanan kurum ve kuruluşların her türlü hukukî ilişkilerine yön veren ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da onları temsil eden meslek mensuplarıdır. Devlette Cumhurbaşkanlığı makamından belediyelere kadar, kamu kurumlarının kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge taslaklarının hazırlanmasından, ceza ve hukuk davaları ile icra takiplerinin yürütülmesine kadar bütün hukuk hizmetleri, kamu sektöründe görev yapan yaklaşık 4 bin 500 avukat tarafından yürütülmektedir.

KLASİK MEMUR TANIMI İÇİNDE DEĞERLENDİRİLİYORLAR

Kamu avukatları; personel rejimi açısından klasik memur tanımı içerisinde değerlendirilmesi nedeniyle statü sorunları yaşamakta, mali ve özlük hakları bakımından ise hakim ve savcıların üçte biri gelirlerle hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Vekalet ücretleri, ek gösterge, yan ödeme ve özel hizmet ile makam ve temsil tazminatları bakımından da emsal meslek gruplarının çok altında kalmaktadırlar.

BARO AİDATLARINI, KURUMLARI ÖDEMELİ Mesleğini serbest olarak icra etme şansı olmayan ve baro aidatı ödemek zorunda bırakılan kamu avukatlarının bu aidatlarının mensubu olduğu kurumca ödenmesi gerekirken kendilerinin ödemesi ise ayrı bir haksız uygulamadır. Ayrıca, hakim ve savcıyı, hakimlik mesleğinden gelen adalet müfettişlerinden başkası denetleyemezken, teftiş ve denetleme yönünden de devlet memuru gibi değerlendirilen kamu avukatlarını meslek mensubu olmayan, hatta hukukçu dahi olmayan kişiler denetleyebilmektedir.

 HAK ETTİKLERİ ÖNEM VERİLMİYOR

Kamu avukatları; görevleri gereği bir yandan kamu sektörünün devasa mevzuat altyapısını oluşturmak için emek verirken, bir yandan da sayıları milyonları, değerleri ise milyarları bulan dava ve icra takiplerini kamu yararına sonuçlandırabilmek için çaba harcamaktadırlar. Kamu sektörünün hatalı mevzuat veya hukuki işlem riski taşımadan, etkin ve verimli hizmet üretebilmesinde, üretilen hizmetlere ilişkin uyuşmazlıklarda etkin olarak temsil edilmesinde kamu avukatlarının etkili ve belirleyici bir öneme sahip olduğu da tartışılamaz bir gerçektir” 

Önerge İçin tıklayınız

www.kamuajans.com/adalet-personeli/kamu

1 Yorumlar

  1. Gayet iyi durumlari aglamanin anlami yok ver allah ver devlet daha ne yapsın

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski