videoerk

Soru : Prim günlerin doldu, emeklilik yaşımı bekliyorum prim ödedikçe emekli maaşım düşer mi?

Cevap :

Emekli aylıklarının hesaplanmasında birkaç farklı hesap dönemi var.

Bu dönemler;

2000 yılı öncesi dönem
Ocak 2000 ile Ekim 2008 arası dönem
Ekim 2008 sonrası dönem olarak üçe ayrılmaktadır.
Emekli maaşlarının hesaplanmasında 3 farklı dönemin dikkate alınması ve bu 3 dönemin de farklı uygulamalara bağlı olmasıdır. 2008 yılı sonrasında emekli olan bir SGK’lı (4/a’lı) için üç sistemden gelen aylık;

-2000 yılı ve daha öncesindeki çalışmaları için gösterge-katsayı sistemi olan son 10 yılın veya son 5 yılın ortalamasına göre kısmi bir aylığı,

-Ocak 2000 ile Ekim 2008  yılları arasında çalışmaları için TÜFE’li güncelleştirilmiş prim esasına dayanan sisteme göre hesaplanan kısmi bir aylığı,

-2008 ve sonrası için Aylık Bağlama Oranlarının düşürüldüğü ve Gelişme Hızının sadece %30’u hesaplamalara katıldığı yeni sisteme göre hesaplanan bir kısmi aylığı,

dikkate alınarak belirlenmektedir.

Buna göre ;

2000 yılından önce SGK veya Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlamış olan kişilerin 2008 sonrası ücretleri, brüt asgari ücretin üç katını geçmiyor ise emekli aylıkları prim ödedikçe düşmektedir.

Kaynak: www.Muhasebex.com

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski