videoerk

Rekabet Kurulu, yaklaşık 170 sayfa rapor sonucunda bazı bankaların kartel oluşturarak toplumu mağdur ettiğini tespit edip 2013 yılında söz konusu 12 bankaya büyüklüklerine göre toplamda 1 milyar 116 milyon 957 bin 458 lira idari para cezası kesmiştir.


İlgili bankalarda bu cezanın iptali için İdare Mahkemesi’nde ayrı ayrı dava açmışlar ve bu davalar Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde birleştirilerek 16.12.2015 tarihinde Rekabet Kurumu’nun haklılığını onaylayarak verilen cezayı doğru bulmuştur. Ancak ilgili bankalar verilen kararın bozulması amacıyla Danıştay’a temyiz başvurusu yapmış ve Danıştay 13. Dairesi yerel mahkemenin kararını onaylamıştır.

Bunun ardından söz konusu kararın Rekabet Kurulu’na tebliğ edilmesi ve kesinleşmesinin ardından ilgili bankaların uyumlu eylem içerisinde faiz oranlarını yükselttiği hususu kesin olarak hüküm altına alınmıştır. Yani bu bankalar 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kendi aralarında anlaşarak faizleri yüksek tutmuşlar, mevduat faizlerini ise düşük tutarak müşterilerini mağdur etmişler ve haksız kazanç sağlamışlardır. Böylece söz konusu 12 bankanın 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında toplumu yapay faiz oranları ile zarara uğrattığı kesinleşmiş olup bu bankalardan mevduat, kredi, kredi kartı hizmeti alan kişiler 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince bu kartel bankalara dava açarak 3 kat tazminat alabilmektedirler.

Zira ülkemizde söz konusu zararın giderilmesi adına herkesin tek tek dava açması dışında uygulanabilecek başka bir yol bulunmamaktadır. Kartel Oluşturan 12 Banka Hangileridir? Kartel, kelime anlamı olarak uyumlu eylem ya da uzlaşma anlamına gelmektedir. Yani aynı alanda faaliyet gösteren kurumların bir araya gelerek başka kurumların söz konusu sektöre girmesinin engellenmesi ya da ekonomiye belirledikleri fiyatla hizmet vermeleri gibi işlemler gerçekleştirmeleridir. Bu da rekabeti engelleyici unsur olduğundan hükümet tarafından engellenmektedir. Zira serbest piyasa ekonominin getirisi olarak toplumun mağdur olmaması adına ülke içerisinde serbest rekabet bulunmalıdır. Çünkü rekabetin olduğu yerde fiyatlar, müşteri lehine olmaktadır.

Rekabet Kurulu tarafından 2013 yılında ceza kesilen ve açılan davalarla 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında birbirleri ile anlaşarak kartel oluşturdukları tespit edilen söz konusu bankalar şunlardır;
Akbank T.A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Finansbank A.Ş.
HSBC Bank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

12 Kartel Banka Faiz İadesi Davası Nasıl Açılır?

12 kartel banka faiz iadesi davasını, 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında bu bankalardan mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alarak zarara maruz kalan tüm tüketiciler, tacirler ve kamu kurumları açabilmektedir.

Kartel Tazminatı Davasının Özellikleri

12 kartel banka faiz iadesi davası açılırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler mevcuttur.

Bunlar ise şunlardır;

Davayı açmak isteyen kişiler, söz konusu bankalardan 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alarak zarara maruz kalmış olmalıdırlar. Söz konusu bankalardan çekilen kredilerin de bir önemi bulunmamaktadır. Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi olabilmektedir.

Davayı açan kişi, 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında uğradığı zararlarının 3 katına kadar maddi tazminat talebinde bulunabilmektedir. Banka müşterileri ile bankalar arasında mevduat, kredi ve kartı hizmetleri bakımından sözleşme ilişkisi olduğundan söz konusu dava 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Yani 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında çekilen krediler için son başvuru tarihleri de buna göre hesaplanmalıdır. Söz konusu davanın tarafı tüketici ise Tüketici Mahkemeleri’nde, tacir ise Ticaret Mahkemeleri’nde, kamu kurumları ise Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde dava açılmaktadır.  Dava açılırken baro adli yardımdan yararlanılmamaktadır. Çünkü dava teknik bir davadır ve barodan avukat atanma ihtimali de düşüktür.

Ayrıca açılan dava sırasında kişinin mağduriyetinin belirlenmesi aşamasında ilgili mahkeme 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasındaki faiz oranlarını tespit ederken ya Rekabet Kurulu’nun belirlediği olması gereken faiz oranlarını kullanacak ya da kendisi olması gereken bir faiz oranı tespit edecektir.

 Zira Rekabet Kurulu’nun belirlediği olması gereken faiz oranı, mahkemeler için sadece bir delil niteliğindedir. Ayrıca faiz oranları arttıkça alınacak tazminat tutarı da artmaktadır. Rekabet Kurulu’nun 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arası için belirlediği olması gereken faiz oranı ise şunlardır; -Konut kredilerinde 15 baz puanlık (0,15) -İhtiyaç kredilerinde 10 baz puanlık (0,10) -Taşıt kredilerinde 5-20 baz puan arasında (0,5-0,20) bir kartel uzlaşması yani ortak faiz artırımıdır. Zararın Hesaplanmasında Örnek Türkiye Bankalar Birliği’ne göre, 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında 1 milyon 681 bin 795 kişi ev, 934 bin 538 kişi otomobil ve 30 milyon 400 bin 254 kişi ihtiyaç kredisi kullanmıştır.

Ayrıca bu tarihler arasında birçok mevduat hesabı işleten ya da kredi kartı hizmeti alan kişiler de olmuştur. Bu kişilerin zararının hesaplanması açısından örnek vermek gerekirse; Söz konusu tarihler arasında 200 bin lira 120 ay vadeli ev kredisi çeken biri, 15 baz puan yapay faiz zararı hesabı mevcut ise söz konusu dönemde olması gereken faiz oranı da 1,0 ise 344 bin 330 lira ödenmesi gerekirken kartelden dolayı yapay faiz oranı 1,15 ise 369 bin 759 lira ödenmiştir. Bu da kişinin 25 bin 429 lira mağdur olmasına neden olmuştur.  Söz konusu zararın 3 katı kadarı talep edilebileceğine göre de 76 bin 287 lira kartel tazminatına hak kazanabilmektesiniz.

Söz konusu tarihler arasında 100 bin ev kredisi çeken biri, 1,0 oranında faiz uygulanıp 172 bin ödemesi gerekirken kartel oluşturularak 1,20 oranında yapay faiz uygulanması sonucunda 189 bin ödemek zorunda kalabilmektedir. Bu durumda kişi 12 bin mağdur olmaktadır. Söz konusu zararın 3 katı kadarı talep edilebileceğine göre de 36 bin kartel tazminatına hak kazanabilmektesiniz.

Söz konusu tarihler arasında 48 ay vadeli 80 bin otomobil kredisi çeken biri, o dönemlerde 1,0 faizle 105 bin 706 lira ödeme yapması gerekirken kartel oluşumu sonucu 1,12 yapay faizle 109 bin 79 lira ödeme yapmak zorunda bırakılmıştır. Bu durumda kişi 3 bin 373 lira mağdur edilmiştir. Söz konusu zararın 3 katı kadarı talep edilebileceğine göre de 10 bin 119 lira kartel tazminatına hak kazanabilmektesiniz.

Kartel 12 bankadan 3 kat faiz iadesi almak isteyen mağdurlar bu davayı, davanın çok yeni bir uygulamaya dayanması ve teknik özellik içermesi nedeni ile bir avukat vasıtası ile açmaları hak kaybının önüne geçecektir. Bu konuda sorularınız için online danışma veya sorunuz mu var bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

http://www.mihcihukuk.com

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski