0
-- --
Yapılan bir araştırmaya göre rekabet kökenli davranışlar, eczacılık yasalarına aykırı davranışlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaynaklı suçların yaygın olduğu, şikâyetçilerin çoğunun eczacılar olduğu saptandı

Serbest eczacıların mesleki uygulamalarından doğan yükümlülük ve sorumluluklarının değerlendirilmesinde, meslek deontolojisine aykırı eylemleri sebebiyle, meslek örgütü tarafından yürütülen disiplin soruşturmalarında, başta, 6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve Yönetmeliği” olmak üzere “Türk Eczacıları Birliği Deontoloji Tüzüğü”, ulusal ilaç ve eczacılık mevzuatı kapsamında yer alan diğer yasal metinler ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile TEB arasında imzalanan protokol hükümlerine aykırı bulunan eylemler, “deontolojik suç (ihlal)” kabul edilerek cezalandırılabiliyor.

Serbest eczacıların disiplin işlemleri ise “Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü” çerçevesinde bağlı bulundukları yerel eczacı odalarının onur kurulları tarafından yürütülüyor. Onur kurulları, disiplin soruşturması sonucunda eczacılara “yazılı uyarı (ihtar) cezası”, “para cezası”, “meslekten geçici men cezası”, “bir bölgede çalışmaktan sürekli men cezası” verebiliyor.

Yapılan bir araştırmada, deontolojik ihlal yapan eczacıların özelliklerini belirlemek amacıyla 312 dosya incelendi.

Şikâyetçilerin çoğu eczacı

Yapılan araştırmada
rekabet kökenli davranışlar (yüzde 52,6),
eczacılık yasalarına aykırı davranışlar (yüzde 24,4) ve
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynaklı suçların (yüzde 22,1)

yaygın olduğu, şikâyetçilerin çoğunun (yüzde 41,0) eczacılar olduğu, rekabetin 30-39 yaş grubunda (yüzde 30,6) ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olan bölgelerdeki eczaneler arasında (yüzde 58,4) daha dikkat çekici olduğu saptandı.

Rekabete aykırı davranış meslektaş şikâyetine yol açıyor

Şikayetçilerin çoğunun kendi meslektaşları olmasını araştırmacılar ‘Sağlıkta piyasa ekonomisinin egemen olması, rekabet kökenli deontolojik suçlarda şikâyetçilerin çoğunun meslektaşının rekabete aykırı davranışından zarar gören eczacılar ile meslek ortamını düzenlemeye çalışan eczacı odası ve üst örgüt olan TEB olması da beklenen bir sonuçtur.” diyerek açıkladı.

TEB yasa ve kararlarına aykırı davranışlar grubunda şikâyetçilerin çoğunluğunun “hastalar”, rekabet kökenli deontolojik ihlallerde “eczacılar” ve SGK kaynaklı suçlarda ise SGK ve diğer resmi kurumlar olduğu saptandı.

Gençler “rekabet”in cezasını çekiyor

Rekabet kökenli deontolojik ihlaller ile SGK ve eczaneler arasındaki ilaç alım protokolüne aykırı davranışlar gösteren eczacıların daha çok “30-39” yaş grubunda, TEB yasaları ve kararlarına aykırı davranışları saptananların yüzdesinin ise daha çok 50-59 yaş grubunda olduğu saptandı.

Emeklilikte de rekabet!

Çalışma süresi 10-19 yıl arasında olan eczacıların, rekabet kökenli davranışları en sık gösteren eczacılar olması, meslekte en aktif ve kazanma hırsı en yüksek olan bu yaş grubunda, haksız kazanca yönelme eğiliminin de fazla olması nedeni ile SGK kaynaklı ihlallerin en sık rastlandığı grup olmasının beklenen bir sonuç olduğunu belirten araştırmacılar, “Ancak, meslekte emeklilik aşamasına gelmiş olan 30 ve üzeri çalışma yılı grubunda rekabet ihlallerinin en üst düzeyde olması çok düşündürücüdür.” diyerek, kıdemli meslektaşlarının durumuna dikkat çekti.

Araştırma, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisinde yayımlandı.

Yorum Gönder

 
Top