İşçiye Hediye Edilen Altın SGK Primine Tabi

İşverenlerce sigortalılara sosyal amaçlı olarak bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu veya 50 nci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen çeyrek, ya...
Devamı