0
-- --
Binali Yıldırım'ın başkanlığında kurulan 65. hükümet programının sağlık ve sosyal güvenlik konusundaki öncelikleri birer birer belirgİnleşmeye başladı. Belirlenen hedefler, Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlığın Ticareti Bakanlığı"na dönüşmesi yolunda önemli argümanlar içeriyor..

Sağlık Bakanlığı, hangi hizmetlerin daha çok para getireceğine, alternatif tıp adı altında "sülük, hacamat, çıkıkçı" tedavisiyle yurttaşlara "umut" satışına, daha çok inşaatla yeni "sağlık zenginlerinin" nasıl yaratılacağına odaklanmış durumda. Sosyal güvenlikte ise emeklilik ve sağlık prim ödemelerinde yeni bir sürecin başlatılacağı görülüyor. Yeni kaynak için adres olarak yine vatandaşın cebi gösteriliyor, bunu gerçekleştirmek için de "zorunlu bireysel emeklilik sistemi" ve "tamamlayıcı sağlık sigortası sistemi"ne geçilmesi ve kıdem tazminatlarının yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

HÜKÜMETİN SAĞLIK ALANINDAKİ HEDEFLERİ RAPORLAŞTIRILDI

65. hükümetin programında açıklanan sağlık ve sosyal güvenlik başlıklarındaki hedefler, saglikhaktir.org adlı sitede detaylı bir şekilde raporlaştırıldı.

Raporda, AKP hükümetinin, sağlığın finansmanını sürdürülebilir kılmak, sağlıkta tekelleşen sermayenin kârlılığının azalmaması ve programdaki taahhütleri gerçekleştirilebilmek için yasal adımlara hız verdiği vurgulandı.

İŞTE O RAPORDAN SATIR BAŞLARI

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlığın Ticareti Bakanlığı"na dönüştürüldüğünün ifade edildiği raporda şu görüşlere yer verildi:

- Hükümetin programında, ilaç ve tıbbi malzeme üre­timine odaklanma, sağlık turizmini geliş­tirme gibi 'fırsat alanları', en temel başlıklar. Hükümet sağlık turizminin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması için medikal turizm, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi hedeflerine kilitlenmiş durumda.

- Sağlık Bakanlığı tarafından 'sağlık turizmi destek hizmetlerinde faaliyet yürütecek aracı kurumlar'ın yetkilendirileceği bir sürece giriyoruz. Gelirleri artırıcı kuralları belirlemek için, Sağlık Bakanı, Ekonomi Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, TOBB Başkanı ve Türkiye İhracatcılar Birliği Başkanı'ndan oluşan 'Sağlık Turizmi Kurulu' kuruluyor,

- Yeni gelir getirici kaynak olarak, kanıta dayalı olmayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları  devreye sokulmaktadır. Bu uygulamayla insanların inançları, duyguları ve acıları istismar edilerek "sülük, hacamat, bitkisel ilaç, hipnoz ve çıkıkçı" tedavisi ile 'umut' satılmaya başlanacaktır. (Tüm dünyada bilimsel tıbbi uygulamalar kanıta dayalıdır. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu yöntemler, eğer tıbbi endikasyon varsa uygulanır. Yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ise artık alternatif değil, tıbbi uygulama söz konusudur. Tıbbın alternatifi olmaz.)

KENDİ PARÇALADIKLARI SAĞLIK KURUMLARI YENİDEN BİR ARAYA GETİRİLİYOR

- 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı’nın idari, mali ve teşkilat yapısını dün paramparça edenler, şimdilerde bir araya getirme senaryosunu gözlerimizin içine baka baka devreye sokuyorlar. Bu durum Türkiye’de sağlık planlaması ve yönetiminin geldiği acınası noktayı gözler önüne sermektedir.

- Yoksullara bir umut! Evde sağlık hizmetleri, evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve sosyal yardım hizmetini de kapsayacak şekilde yeniden tasarlanması hedeflenmektedir. Toplumun handikaplı kesimleri olan ve çoğunluğu oluşturan yoksul kesimlere "sağlık hizmetini ayağınıza getireceğiz" ifadesi ile başlayan süreç, bugün parası olup 'kasko sigorta' yaptırabilenlerin ‘A’ grubu hastanelere,  yoksullar, yaşlılar ve riskli hastaların ise 'zorunlu sigorta' ile yetinip 'E' grubu hastanelere gitmesiyle sonlanacaktır. Bu kesim yoksulluk içinde sadakaya razı olacaktır.

EN ÇOK YOLSUZLUK YAPILAN ALANLARIN BAŞINDA SAĞLIK GELİYOR

- Hükümet programında, özellikle hasta ve işlem takibinin yapılmasının suiistimallerin önlenmesi, gereksiz ve mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara hız kazandıracağı ifade edilmektedir. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın övünerek uygulamaya koyduğu performans sisteminin, kışkırtılmış sağlık hizmeti ile endikasyonlarda genişleme yaratarak ameliyat, tahlil, tetkik, ilaç ve hekime müracaat sayılarında patlama yol açtığı gerçeği bugün en çok şikayet edilen durumdur. Kendi yarattıkları bu uygulamaların suiistimallere yol açtığı gerçeği hükümet programında da tescillenmiş oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın raporlarına göre, en çok yolsuzluk yapılan alan sıralamasında sağlık alanı ikinci sırada yer almaktadır.

MAAŞLARDAN 100 LİRA KESİLECEK

- Hükümet, emeklilikte ve sağlıkta tamamlayıcı sigorta ile vatandaşın cebine göz dikerek finansal sürdürülebilirliği sağlamak istemektedir. Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi”yle pilot çalışması yapılacağı ve özel sağlık sigortalarının geliştirilmesini sağlanacağı belirtilmektedir. Bugünlerde Maliye Bakanı’nın açıklaması ve basın yayın organlarında çıkan "herkesin maaşından 100  TL otomatik kesilecek" haberleri bu maddeye dayadırılarak yapılmaktadır.

GSS PİRİMİ VE KATKI PAYI YETMEDİ, ŞİMDİ DE 'KASKO SİGORTA" GELİYOR

- Vatandaşın cebinden sistematik olarak piyasaya para aktarmanın ve yeni kaynak yaratmanın yollarından biri de, 'tamamlayıcı sigorta' olarak tanımladıkları özel sağlık sigortacılığıdır. Genel sağlık sigortasının kapsamadığı hizmetleri ve ilave ücretleri karşılama iddiasında olan bu finansman modeli ile eşitsizlikler artacak ve handikaplı gruplar daha zor duruma düşecektir. Kâr amaçlı olan, ödeme gücü olan bireylere dayanan ve yüksek risk gruplarını dışlama eğiliminde olan özel sağlık sigortacılığı modelinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlar düşük standartta sağlık hizmeti, daraltılmış sağlık paketi ile baş başa kalacaktır.

- AKP hükümeti, toplumun sağlığını korumak ve geliştirme rolünü unutarak tekelleşmiş özel sağlık sermayesi ve kamu sağlık şirketlerine, özel sigorta şirketlerine kaynak yaratma, para kazandırmakla ve bunun kurallarını belirlemekle meşgul görünmektedir.

SAĞLIK TORBA YASASI KAPIDA

- 65. hükümet programındaki taahhütlerin gerçekleştirilmesine ilişkin yasal adımların atılabilmesi için bugünlerde bir 'sağlık torba yasası'nın gündeme gelmesi beklenmektedir. Bu yasal  düzenlemede sağlık turizmi gelirlerinin arttırılması, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, sağlık kurumlarının birleştirilmesi, emeklilik ve sağlıkta tamamlayıcı sigortası sistemine geçilmesi, kıdem tazminatının kaldırılması gibi konu başlıklarının önemli yer tutacağı anlaşılmaktadır.

habersol

Yorum Gönder

 
Top