Ev kadınları nasıl emekli olabilir?


Toplumsal önyargılar, aile baskısı, eğitim eksikliği, iş bulmanın zorluğu, işverenlerin kadınlara iş vermeye yanaşmaması gibi çeşitli nedenlerle iş hayatına katılım gösteremeyen yada evde çocuk bakmayı kendi rızası ile tercih eden kadınlarımız emeklilik hakları olup olmadığını öğrenmek istiyor…
Kadınların yaşlılıklarında kimseye bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmek istemeleri gayet anlaşılır bir durum. Zira sosyal güvenlik pek çok yaklaşıma göre bir insan hakkı…
Ülkemizde ev kadınlarımızın emekli olma konusunda hakları nelerdir, açıklayalım…

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HAKKINIZ VAR
Ev kadınlığı zor iş, hele çocuk ve yaşlı bakımı, temizlik, yemek, ev ekonomisi gibi pek çok işi düşününce.
Aslında ev kadınları ülke ekonomisine büyük bir katkı yapıyor… Kadınlarımız ev işleri ile uğraşarak görünmeyen önemli bir toplumsal üretim yapmaktalar.
İşte bu çalışmaların isteğe bağlı sigortalı olarak emeklilikte değerlendirilebilmesi mümkün! İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
- Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
- Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
- 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
- İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle SGK’ya başvuruda bulunmak,
şartları aranır.

CEBİNİZDEN NE KADAR ÇIKAR?
İsteğe bağlı prim ödeyecek ev kadınları ne kadar prim ödeyeceklerini kendileri seçiyor.
Asgari ücret ile altı buçuk katı arasında sizin seçtiğiniz rakamın % 32'si kadar aylık prim ödüyorsunuz. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.
2016 yılı için asgariden ödeyen bir ev kadını aylık en az 527 TL ödüyor…
En fazla ise 3425 TL aylık prim ödeyip emeklilik günü kazanmak mümkün.
Elbette ki fazla prim ödeyenin gelecekte maaşı daha fazla olacaktır. Ne kadar ekmek, o kadar köfte!
Bu tutarlar her yılbaşında ve 1 Temmuz’da asgari ücrete paralel olarak artıyor…

ÇALIŞANLAR EKSİK GÜNLERİNİ TAMAMLAYABİLİR
İsteğe bağlı sigorta hakkı yalnız hiç çalışmayan ev kadınlarının değil, ayın belirli günlerinde yada günde birkaç saat part-time olarak çalışan kadınlarımızın da hakkıdır.
Bu şekilde çalışan kadınlarımız ay içerisinde 30 günden eksik kalan kısımları günlük 17,5 TL’den isteğe bağlı olarak ödeyebilirler.
Kaç gün eksik günleri varsa o kadarını öderler, böylece emekliliğe yarar günlerini tam aya tamamlarlar.
Üstelik bu şekilde ay içerisindeki eksik kısımlar için ödenen primler 4/b değil 4/a sigortalılığa sayılır.
4/a sigortalılık emeklilik açısından daha avantajlıdır.

SAHTE SİGORTALI OLMAYIN!
Kamuoyunda sigortalı olmak isteyen ev kadınlarımızın zaman zaman bir işyerinden “sigortalı gösterilmek” şeklinde hizmet kazanmaya çalıştıkları görülmektedir.
Yeri gelmişten bu konuya da değinelim…
Kocalarınızın “Bizim hanımı senin şirketten sigortalı gösterelim de emekli olsun.” şeklindeki yaklaşımı doğru değildir. Kanunlarımıza göre 4/a (eski tabiriyle SSK) kapsamında sigortalı olabilmenin temel şartı bir işyerinde fiilen çalışmaktır. Fiilen işyerinde çalışmadan “sigortalı gösterilmek” yasa dışıdır.
Yasal olarak fiili çalışma karşılığı olmayan sigorta bildirimleri “sahte sigortalılık”tır.
SGK denetmenleri/ müfettişleri tarafından tespit edildiğinde bu çalışmaların tümü iptal edilmekte, emeklilik hakları yanmaktadır.
Onun için bu yola tevessül etmemenizi tavsiye ederiz…

DOĞUMLARINIZI ÖDEYEBİLİRSİNİZ!
Doğum borçlanması ev kadınlarımıza emeklilik için verilmiş bir başka hak.
Daha önceden sigortalı olarak çalışmış veya stajerlik yapmış olan ev kadınları, doğum yaptığı dönemde veya sonrasında çalışmaya devam etmeyerek evde çocuklarına bakmayı tercih edenlerin üç çocukla sınırlı olmak üzere doğumdan sonra geçen ikişer yıllık süreyi (toplamda en fazla altı yıllık süreyi) borçlanabilir.
Bu şekilde doğum borçlanması yapanlar toplamda emeklilik için altı yıl kazabilir…
Doğum borçlanması çocuk sahibi ev kadınlarına getirilmiş büyük bir avantaj…

38 BİN LİRAYA ALTI YIL HİZMET!
Doğum borçlanması ile erken emekli olabilmek için borçlanılacak dönemde hizmet akdine istinaden bir işyerinde çalışılmamış olması ve borçlanılan sürede çocuğunun yaşaması şartları aranmaktadır.
Yine sigortalının doğumdan önce mülga SSK (4/a) kapsamında sigortalı olması ve adına kısa yada uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş bulunması gerekmektedir.
Peki doğum borçlanması için ne kadar ödeyeceksiniz?
Aylık aynen isteğe bağlıda olduğu gibi en az 527 TL ödemek gerekiyor.
Doğum borçlanması yapan bir ev kadını 2016 yılı için en az 38 bin Lira ödeyerek toplamda altı yıl (2160 gün) emeklilik günü kazanabiliyor…

http://www.memurhaber.com/Bünyamin Esen
Google Plus'da Paylaş