İcra takibinde yanlış yazılan borçlunun isminin değiştirilmesi

Açılmış olan ilamsız icra takibinde sehven borçlunun adı ve/veya soyadı yanlış yazıldığı farkedilirse ne yapılmalıdır. Ya da alacaklının ve...
Devamı