Molla Hüsrev Cami - erolkara.net Bilmek Gerek

Molla Hüsrev Cami


Molla Hüsrev Camii’nin 1940 yılları


Kovacılar Caddesi ile Taştekneler Sokağı’nın birleştiği köşede Vefa Lisesi'nin karşısında yer almaktadır. 1460 yılında yaptırılmış olan mescidin banisi ulemadan daha sonraları Şeyhülislam Molla Hüsrev Mehmed Efendi'dir. İstanbul’da yaptırdığı üç camiden biri olan bu ibadethaneye Banisi Molla Hüsrev tarafından 1465 tarihinde bir de vakfiye hazırlatılmıştır. Bu hayratı için hazırlatılan vakfiyenin yıllık 72603 akçe gelirli bir akarı vardı.Fatih Sultan Mehmed'in "zamanımızın İmamı Azam'ı" dediği şeyhülislam ve hocası Molla Hüsrev tarafından yaptırılmıştır.


Caminin giriş kapısı cadde üzerindedir ve caddenin yukarısında hamam ve onun karşısında Sofular Kız Kuran Kursu yer alır. Dar caddenin sağındaki girişi sağdaki bir tuvalete açılan bir iç bölüm ve buradan basamaklı bir tek saflı son cemaat yerine çıkılır. Ahşap caminin ilk yapılış tarihi 1460'tır.


Ahşap çatılı ve kagir olarak inşa edilmiş mescit, yangınlar ve depremler sonucu yeniden inşa edilmiştir. Mescit, bitişiğinde yer alan ahşap meşrutası ile Osmanlı mahalle geleneğinin güzel bir mescit örneğidir. Hüsrev Kethüda Darülhadisi karşısında sebili vardır. Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi’nin yanında yer alan mescidin minaresi 1894 depreminde minaresi zarar görmüş ve Abdülhamid zamanında bir onarım geçirmiştir. Minaresini de içerisine alan en son onarımını 2003 yılında görmüştür.
Eminönü, Cemal Yener Tosyalı Cd, 84-98, 34134 Kalenderhane,


MOLLA HÜSREV:
MOLLA HÜSREV: Muhammed efendi, Osmanlıların üçüncü şeyh-ul-İslamı idi.

Hanefi fıkıh âlimidir. Babası dönme idi. Bir düğünde, Fatih sultan Muhammed, molla Güraniyi sağ yanına, molla Hüsrevi sol yanına aldı. 1460 da Şeyh-ul-İslam oldu. Yirmi sene, bu vazifeyi çok iyi yaparken 1480 de vefat etti. Namazı Fatih camiinde kılınıp, Bursa’ya götürülüp, Emir Sultanın doğusunda defn edildi. Dürer ve gurer fıkıh kitabı, çok kıymetlidir. 1900 da İstanbul'da, Şernblali şerhi basılmıştır.

Muhammed efendi, Osmanlıların üçüncü şeyh-ul-İslamı idi. Hanefi fıkıh âlimidir. Babası dönme idi. Bir düğünde, Fatih sultan Muhammed, molla Güraniyi sağ yanına, molla Hüsrevi sol yanına aldı. 1460 da Şeyh-ul-İslam oldu. Yirmi sene, bu vazifeyi çok iyi yaparken 1480 de vefat etti. Namazı Fatih camiinde kılınıp, Bursa’ya götürülüp, Emir Sultanın doğusunda defn edildi. Dürer ve gurer fıkıh kitabı, çok kıymetlidir. 1900 da İstanbul'da, Şernblali şerhi basılmıştır.
Google Plus'da Paylaş