0
-- --
Armasında PKK renkleri taşıyan ve açıkça terör örgütünün sempatizanı olduğunu vurgulayan TTB'de "İhanet ve hainliğin son versiyonu".

TTB, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM'lerin kundaklanması ile ilgili skandal rapor hazılradı

TTB: Sağlık Tesislerini Polis Asker Yaktı PKK'nın Suçu Yok

TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimleri Kolu adına bir heyet, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ile Ergani ilçesindeki 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’nin 05.02.2016 tarihinde kundaklandığı ve yakıldığı haberleri üzerine bir dizi görüşme ve ziyaret gerçekleştirdi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp ve TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Celal Canpolat'tan oluşan heyet, görüşme ve ziyaret sonuçlarını raporlaştırdı.

Raporda, ülkemizin içinde bulunduğu çatışmalı ortamda sağlık tesislerinin ve sağlık çalışanlarının artan bir şekilde çeşitli saldırılara ve çeşitli baskılara uğradığına dikkat çekilirken, "İnsanlara yaşam ve şifa dağıtılan sağlık mekânlarımızın bu şekilde yakılıp, kundaklanmasını ve malzemelerimize el konulmasını kabul edilemez buluyoruz

Güneydoğu’da ASM’lerin kundaklanması, idare tarafından kapatılması, karakollara dönüştürülmesi, halkın sağlık hakkını kısıtlamış, sağlık çalışanlarının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmıştır.

ASM çalışanlarının can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını; halkın yaşam ve sağlık hakkının güvence altına alınmasını; aylardır devam eden çatışmalı ortamın ve sokağa çıkma yasaklarının son bulmasını acilen talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

http://www.personelsaglikhaber.net/

Yorum Gönder

 
Top