Son Eklenenler

Mirasçılık belgesi isteme dilekçe örneğiVERASET - Mirasçılık belgesi dava özelliği ve dilekçe örneği

Veraset davası vefat eden bir kişinin mirasçılarının kimler olduğunun ve ne oranda mirastan pay alacağının mahkeme tarafından belirlendiği bir davadır.

Halk arasında her ne kadar veraset ilamı olarak adlandırılsada sonuçta bir davadır ve diğer davalar ile aynı özellikleri taşımaktadır.

Öncelikle bir kişinin veraset davasını ancak o şahsın mirasçısı olan bir davacı tarafından açılmalıdr.

Türk Medeni Kanunda Mirasçılık belgesi:

MİRAS HUKUK
BİRİNCİ KISIM
MİRASÇILAR
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL MİRASÇILAR
A. Kan hısımları
I. Altsoy
MADDE 495.- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.
Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
II. Ana ve baba
MADDE 496.- Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.
III. Büyük ana ve büyük baba
MADDE 497.- Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.
Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.
Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer.
IV. Evlilik dışı hısımlar
MADDE 498.- Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.B. Sağ kalan eş
MADDE 499.- Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:
1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.
C. Evlatlık
MADDE 500.- Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder.
Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar.D. Devlet
MADDE 501.- Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.
BUNDAN BÖYLE VERASET BELGESİNİ NOTERLERDE VERMEKTEDİR NOTERDENDE VERASET BELGESİ ALINA BİLİNMEKTEDİR.

Mirasçılık belgesi verilmesi davaları Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır ve görülür. Herhangi bir mirasçının bulunduğu yer mahkemesinde bu dava açılabilinir.

Mirasçılık belgesi isteyebilmeniz için hukuki yararınızın bulunması gerekir. Miras bırakanının mirasçılarından biri iseniz veya mirasbırakanın mirasçılık belgesini almak için Mahkemeden aldığınız bir yetki belgeniz var ise hukuki yararınız ve dava açma hakkınız var sayılır.

Dilekçenizi yazdıktan sonra Adliyeye giderek görevli hâkime dilekçenizi havale ettirmelisiniz. Havale işleminden sonra dilekçeyi Nüfus Müdürlüğü'ne götürerek mirasçılığa esas vukuatlı nüfus aile kayıt tablosunu çıkartarak dilekçenize eklemelisiniz. Bu işlemi eğer Nüfus Müdürlüğü uygun karşılıyor ise dilekçeyi havale ettirme, hatta yazma işleminin önüne alabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra dilekçenizle Mahkeme veznesine giderek harç ve masrafları makbuz karşılığında yatırmalı ve dilekçenizi gönderilen mahkemenin kalemine tevdi etmelisiniz.

Bundan sonra mahkeme iş durumuna göre ya hemen ya da başka bir gün ve saat belirleyerek o zamanda duruşma yapacaktır. Belirtilen gün ve saatte duruşma yerinde hazır bulunmanız eyer bulunamasanız kendinizi bir avukat vekille temsil ettirmeniz gereklidir. Aksi takdirde dosyanız işlemden kaldırılacaktır.

Duruşmalarda size sorulan sorulara cevap vermeniz yeterli olacaktır. Nüfus kayıtları iddianızı kanıtlıyor ise sizden başka bir delil istenmeyebilir. Mahkeme tanık göstermenizi, muhtar ilmühaberi sunmanızı gerekli görebilir. Bu durumlarda bu delilleri Mahkemeye sunmalısınız. Nüfus Kayıtları kapsamlı ise şema ve hesaplamaların yapılması için bilirkişi incelemesi istenebilir. Bu durumda sizden istenen bilirkişi giderini mahkeme veznesine makbuz karşılığı yatırmalısınız.

Duruşma sonunda mahkeme kararını verecek ve size kararın nasıl ulaşacağını bildirecektir. Kararın posta ile geleceği bildirilmiş ise bunu beklemelisiniz. Zaman tasarrufu için bir süre sonra mahkemeye uğrayarak almanız söylenmiş ise bu doğrultuda hareket etmeniz size zaman kazandıracaktır.

Mahkemece verilen karara karşı tebliğden itibaren 8 gün içerisinde itiraz veya temyiz yoluna başvurma hakkınız mevcuttur. Burada itiraz yolunun önemini özellikle vurgulamak gerekir. Karardaki hataların temyiz veya mirasçılık belgesinin iptali gibi uzun zaman alan masraflı ve sıkıntılı yollara girmeden mahkemesince hemen düzeltilmesi için kararı veren mahkemeye hitaben yazıp vereceğiniz bir dilekçe ile itiraz yolunu kullanmalısınız. Karar doğru ise kararı alarak işlemlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ
………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı :
Adres :
TC Kim. No :
Davalı : Hasımsız

Dava Konusu : Veraset İlamı verilmesi istemidir.

Açıklamalar :

1. Muris (ölen kişinin ad ve soyadı tam olarak yazılır)…./…./…… tarihinde vefat etmiştir.

2. Kendisi……………İli………İlçesi Nüfusuna kayıtlı olup, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ek’te
Mahkemenize sunulmaktadır.

3. Murisin mirasçıları …………………………………………’dır.

4. Murisin mirasçılarının ve miras pay oranlarının tevsiki için Mahkemenizde işbu dava açılmıştır.

Deliller : Nüfus Kayıtları, Tanık ve sair Deliller.

İstem ve Sonuç : Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak, tarafımıza Veraset İlamı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih.
Ad ve Soyad
İmza

erolkara.net Bilmek Gerek Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Tema resimleri sebastian-julian tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates