Istanbuldaki Sahabe Türbeleri - Video İzle


           
İstanbuldaki Sahabe Türbeleri

Mekke ve Medine'den İstanbul'a gelen sahabelerin türbelerinden görüntüler Ebu Derda İstanbul Eyüp Hz. Ebu Eyyub Halid el-Ensari Karacaahmet Ebuzer el Gıfari Cabir bin Abdullah Ebu Said El Hudri Muhammed el Ensari Abdullah el Hudri Ka’b, Hafir, Şûbe, Hamdullah el Ensari, Cafer el Ensari, Vehb bin Huşeyre Peygamberimiz Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Zübeyr ve Fedâle b. UbeydGoogle Plus'da Paylaş